Radera fakturarad

Om du har råkat få in en rad för mycket på fakturan gör du så här för att ta bort den:

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Markera den faktura där du vill radera fakturarader och klicka på knappen Kort.
  3. Placera insättningspunkten på den rad du vill radera.
  4. Klicka på knappen Radera eller tryck på Ctrl+R.

En dialogruta visas där du får verifiera att du verkligen vill radera fakturaraden.

  1. Svara Ja om du vill radera raden. Du kan ångra dig genom att svara Nej.

Relaterade avsnitt