Kundfakturor, listläge

Programdelen finns under Försäljning - Kundfakturor.

Här ser du en lista över de fakturor som finns skapade och du kan bläddra och söka bland posterna. Från listläget kan du skicka en eller flera fakturor du har skapat tidigare. Du kan också välja att skapa en ny, ändra eller visa en faktura.

Här visas de fakturor du har skapat via Kundfakturor, via Ingående fakturor och de fakturor du har skapat från Order. I kolumnen Fakturatyp ser du vilken typ av faktura det är och det visar också i vilken del av programmet fakturan är skapad.

I kolumnen Slutbetald visas ett datum om fakturan är betald.

I listläget för Kundfakturor kan du lägga till kolumnerna Skickad och Utskriftsval. I dessa kolumner visas om fakturorna är skickade och vilket utskriftsval som har använts. Läs mer i avsnittet Kolumninställningar om hur du lägger till kolumner.

Överst i tabellen finns en urvalsrad som du kan använda för att söka i de olika kolumnerna. Läs mer i avsnittet Söka poster.

Vill du kopiera eller exportera innehållet i tabellen kan du göra det genom att högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll. Läs mer i avsnittet Kopiera/exportera tabellinnehåll. Du måste ha behörigheten Utskrift för den valda programdelen för att funktionen ska vara aktiv.

Relaterade avsnitt

Supportforum