Skapa kundfaktura

Här beskrivs hur du skapar en kundfaktura.

Det smidigaste sättet att fakturera i ditt program är att skicka fakturor som e-dokument. I företagsinställningarna kan du ange att du vill skicka alla dina fakturor som e-dokument. Det innebär att när du skriver ut en faktura tar Visma hand om den och skickar den vidare till din kund enligt det utskriftsval du har valt. Du kan välja mellan utskriftsvalen Brev, E-faktura eller E-post. På så sätt behöver du inte själv skriva ut, frankera och posta dina fakturor, utan allt detta sköts av Visma.

Läs mer i avsnittet Digitala fakturor och dokument.

Vill du lägga in företagets logotyp på fakturan kan du läsa hur du gör det i avsnittet Lägg in företagets logotyp, malländring

 1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
 2. Skapa ny kundfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).

Om du valde fel fakturatyp när du skapade din faktura kan du ändra den genom att klicka i fältet till höger om Fakturanr. Följande gäller:

 • Du kan endast byta fakturatyp på fakturor som inte innehåller några fakturarader.

 • Du kan inte byta fakturatyp på fakturor som är inlästa till Visma Administration 2000 från andra program.

 • Du kan inte kan byta fakturatyp på en kreditfaktura som har en koppling till en debetfaktura.

 • Byter du till typen Kreditfaktura så skapas en helt tom kreditfaktura, utan koppling till någon debetfaktura.

Om du arbetar med programmet via Visma Advisor eller Visma Byråstöd och har aktiverat något av samarbetena Visma Kundfaktura eller Visma Webbfakturering, har du möjlighet att skapa kundfakturan med kundens fakturanummer.

 1. Välj kund med hjälp av listknappen bredvid Kundnr eller genom att skriva in kundnumret.

Om det finns möjlighet att skicka e-faktura till kunden visas detta i ett informationsfält ovanför arbetsbilden, under förutsättning att du har lagt in ett organisationsnummer på kunden i kundregistret. Läs mer om hur du gör i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post.

 1. Ange de fakturauppgifter som ska gälla för fakturan, till exempel betalningsvillkor, leveransvillkor fakturadatum och förfallodatum.
 2. Ange artikelnummer, antal och eventuella rabatter på de artiklar som ska vara med på kundfakturan. Läs mer om de olika fälten i fakturabilden i avsnittet Kundfakturor, fliken Faktura.

När kundfakturan är klar ska du skriva ut den. Artikelradens kolumn för Skriv måste vara markerad på varje rad för att artikeln/textraden ska komma med på utskriften.

 1. Ange hur du vill att fakturan ska skrivas ut i fältet Utskriftsval längst ner till höger i arbetsbilden. Läs mer om de olika utskriftsvalen i avsnittet Kundfakturor, fliken Faktura.
 2. Välj Skriv ut - Direktutskrift om du vill skriva ut en enstaka faktura. Ska du skriva ut flera fakturor väljer du Skriv ut - Fakturor - Normala fakturor och anger intervallet för de fakturor som ska skrivas ut.

Om du har valt något av utskriftsvalen Brev, E-faktura eller E-post kommer fakturan att skickas från ditt program och sedan levereras till kund enligt det utskriftsval du angav.

När fakturan är utskriven markeras Utskrivet - Faktura. Du kan korrigera utskrivna kundfakturor genom att ta bort markeringen i rutan Utskrivet- Faktura, göra ändringar och sedan skriva ut fakturorna igen.

 1. Välj Skriv ut - Fakturajournal för att skriva ut fakturajournalen och godkänna kundfakturorna.
 1. Välj Skriv ut - Lagerförändringsjournal för att skriva ut en lagerförändringsjournal om dina kundfakturor innehöll några lagervaror.

Du kan inte radera hela kundfakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Skriv ut fakturor med 3 avier
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor
Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.