Visma Administration 2000

Skapa kundfaktura

Här beskrivs hur du skapar en kundfaktura.

Det smidigaste sättet att fakturera i ditt program är att använda dig av tjänsten Visma AutoInvoice. I företagsinställningarna kan du ange att du vill skicka alla dina fakturor via tjänsten. Det innebär att när du skriver ut en faktura skickas den till AutoInvoice som tar hand om den och skickar den vidare till din kund enligt det utskriftsval du har valt. Du kan välja att skicka fakturan som brev, pdf eller e-faktura. Genom att använda AutoInvoice behöver du inte själv skriva ut, frankera och posta dina fakturor, utan allt detta sköts via tjänsten.

Läs mer i avsnittet Visma AutoInvoice.

Vill du lägga in företagets logotyp på fakturan kan du läsa hur du gör det i avsnittet Lägg in företagets logotyp, malländring

  1. Välj Försäljning - Kundfakturor.
  2. Skapa ny kundfaktura genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
(missing or bad snippet)

Om du arbetar med programmet via Visma Advisor eller Visma Byråstöd och har aktiverat något av samarbetena Visma Kundfaktura eller Visma Webbfakturering, har du möjlighet att skapa kundfakturan med kundens fakturanummer.

  1. Välj kund med hjälp av listknappen bredvid Kundnr eller genom att skriva in kundnumret.

Om det finns möjlighet att skicka e-faktura till kunden visas detta i ett informationsfält ovanför arbetsbilden, under förutsättning att du har lagt in ett organisationsnummer på kunden i kundregistret. Läs mer om hur du gör i avsnittet Skicka dokument via Visma AutoInvoice.

  1. Ange de fakturauppgifter som ska gälla för fakturan, till exempel betalningsvillkor, leveransvillkor fakturadatum och förfallodatum.
  2. Ange artikelnummer, antal och eventuella rabatter på de artiklar som ska vara med på kundfakturan. Läs mer om de olika fälten i fakturabilden i avsnittet Kundfakturor, fliken Faktura.

När kundfakturan är klar ska du skriva ut den. Artikelradens kolumn för Skriv måste vara markerad på varje rad för att artikeln/textraden ska komma med på utskriften.

  1. Ange hur du vill att fakturan ska skrivas ut i fältet Utskriftsval längst ner till höger i arbetsbilden. Läs mer om de olika utskriftsvalen i avsnittet , fliken Faktura.
  2. Välj Skriv ut - Direktutskrift om du vill skriva ut en enstaka faktura. Ska du skriva ut flera fakturor väljer du Skriv ut - Fakturor - Normala fakturor och anger intervallet för de fakturor som ska skrivas ut.

Om du använder AutoInvoice kommer fakturan nu att skickas via tjänsten och sedan levereras till kund enligt det utskriftsval du angav.

När fakturan är utskriven markeras Utskrivet - Faktura. Du kan korrigera utskrivna kundfakturor genom att ta bort markeringen i rutan Utskrivet- Faktura, göra ändringar och sedan skriva ut fakturorna igen.

  1. Välj Skriv ut – Fakturajournal för att skriva ut fakturajournalen och godkänna kundfakturorna.
  1. Välj Skriv ut - Lagerförändringsjournal. för att skriva ut en lagerförändringsjournal om dina kundfakturor innehöll några lagervaror.

Du kan inte radera hela kundfakturan om den är felaktig. Istället får du makulera den genom att markera Makulerad på fliken Faktura.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller rotarbete/rutarbete
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Skriv ut fakturor med 3 avier
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor
Skicka dokument via Visma AutoInvoice

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)