QR-kod på kundfakturor

QR står för Quick Response och är en tvådimensionell streckkod som innehåller en mängd information som avsändaren skickar med. Som privatperson eller konsument kan man sedan läsa av själva koden med hjälp av en app i sin mobiltelefon eller läsplatta.

Från och med version 5.5 av Visma Administration 2000 följer det med en QR-kod på alla kundfakturor som skrivs ut från programmet. QR-koden skrivs endast ut på de standardmallar för kundfakturor som installeras i samband med version 5.5 eller senare. Har du skapat egna fakturamallar som du använder dig av, kan du lägga in QR-koder även på dessa. Se avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Med hjälp av QR-koden kan dina kunder på ett snabbt, enkelt och säkert sätt betala fakturan. För att betala fakturan med hjälp av QR-koden krävs att din kund har följande:

 • mobiltelefon eller läsplatta med kamerafunktion
 • bankapp som stödjer QR-koder
 • mobilt bankid (för vissa banker)

I QR-koden finns all den betalningsinformation som banken behöver för att kunna utföra transaktionen. I och med att koden läses av via en bankapp slipper kunden att mata in betalningsinformationen själv. På så sätt ökar säkerheten för betalningen och du som fakturautställare får in betalningen i rätt tid.

Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning anger du vilket betalsätt, Bankgiro eller PlusGiro, som ska användas i QR-koden.

Bank- eller plusgironumret som används i QR-koden är det som ligger inlagt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag, fliken Adressuppgifter. Använder du dig av särskilda bank- eller plusgiro för fakturabelåning eller återrapportering av inbetalningar (OCR) så hämtas dessa från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Fakturabelåning respektive Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar. Om du inte använder bank- eller plusgironummer hämtas betalningsuppgifter (IBAN/Kontonr) från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.

QR-koden som skrivs ut på fakturan innehåller följande:

 • Fakturatyp
 • Företagets namn
 • Organisationsnummer
 • Fakturanummer eller OCR-nummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Belopp
 • Moms
 • Betalningstyp (pg/bg)
 • Kontonummer

Vid utlandsfakturor följer även landskod, valutakod, BIC/Bankkod, postnummer och ort med i QR-koden. Observera att om ingen valutakod är angiven på fakturan hämtas valutakoden från företagsinställningarna. Om valutakoden saknas används SEK. För utlandsfakturor hämtas alltid betalningsuppgifter från Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, fliken Bankuppgifter.

Relaterade avsnitt

Supportforum