Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning

Så här gör du om du skickar dina fakturor till belåningsföretag. Om du skickar dina fakturor till ett belåningsföretag behöver du ange en överlåtelsetext på fakturan.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Överlåtelsetext.
  2. Skriv in den text som ska stå på fakturorna.

För att överlåtelsetexten ska visas på fakturan behöver du använda en speciell fakturamall.

  1. Hämta mallen Faktura Vit - fakturabelåning. Du kan ladda ner mallen via avsnittet Mallar för nedladdning. Följ instruktionerna där för att spara ner och välja mallen.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Fakturabelåning
  3. Ange belåningsföretagets adressuppgifter om du vill. Detta skrivs inte ut på fakturorna utan är bara för din egen information.
  4. Ange belåningsföretagets plusgiro- eller bankgironummer. Detta skrivs då ut på fakturan, så att kunden kan göra betalningen till rätt ställe.
  5. Ange det kund- eller klientnummer du fått hos belåningsföretaget längst ner i kolumnen Kundnummer för aktuell valuta. Detta måste vara ifyllt för att överlåtelsetexten och rätt bg- eller pgnummer ska skrivas ut på fakturan.

Nu kan du skicka fakturorna till kund som vanligt.

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Skapa kundfakturor som innehåller husarbete/grön teknik
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange hänvisningar på utlandsfakturor
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.