Makulera leverantörsfaktura

Gör så här för att ta bort/makulera en leverantörsfaktura:

  1. Gå till Inköp - Leverantörsfakturor.
  2. Markera eller visa den leverantörsfaktura du vill makulera.
  3. Markera rutan Makulerad längst ner i arbetsbilden.

Den makulerade fakturan får texten Makulerad i kolumnen Saldo i listläget.

En makulerad leverantörsfaktura tas inte bort ur registret. En leverantörsfaktura som registreras bokar alltid ett löpnummer, även om den makuleras. Din redovisningsbyrå kräver säkert att du kan visa upp en obruten nummerserie för dina fakturor. Eftersom den makulerade fakturan finns kvar i registret får du med även det löpnumret i redovisningen.

Observera att du inte kan makulera en faktura som är journalförd. Om du vill få bort en leverantörsfaktura som är journalförd från leverantörsskulden måste du skapa en kreditfaktura på beloppet och sedan använda kommandot Kvitta debet mot kredit. Kreditfakturan måste vara markerad för skickad för att kommandot ska bli aktivt.

Relaterade avsnitt

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Sökord: ta bort leverantörsfaktura, radera leverantörsfaktura