Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar.

På denna flik kan du registrera fakturor för tidigare inkomna följesedlar som registrerats via lagerfunktionen. Alla uppgifter du registrerat här visas automatiskt på flikarna Faktura och Art kontering. Du måste alltid registrera totalbelopp och leverantörsuppgifter på fliken Faktura.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)