Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Spårning.

På fliken Spårning kan du se sambanden mellan leverantörsfakturan och andra dokument. Du kan också se fakturainformation för fakturor som är inlästa via AutoInvoice.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)