Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Spårning.

På fliken Spårning kan du se sambanden mellan leverantörsfakturan och andra dokument. Du kan också se fakturainformation för inlästa e-fakturor.

Relaterade avsnitt