Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, fliken Beställt

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Beställt.

På fliken Beställt hittar du de beställningar du gjort men som du inte prickat av som levererade ännu. Om du har sådant du har beställt på leverantörsfakturan går du in på denna flik och plockar upp rätt beställning och prickar av de artikelrader som ingår på fakturan.

Om du har levererat in någon beställning med hjälp av följesedel finns den inte med under denna flik, eftersom den redan är avprickad. Det du prickar av här går automatiskt in på fliken Faktura.

Den här fliken använder du i kombination med fliken Faktura. Du börjar med att registrera övriga fakturauppgifter på fliken Faktura. Allt du registrerar här förs automatiskt in på flikarna Faktura och Art kontering.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Art kontering
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)