Visma Administration 2000

Leverantörsfakturor, fliken Art kontering

Programdelen finns under Inköp - Leverantörsfakturor, fliken Art kontering.

På fliken Art kontering registrerar du artiklar som ska in i lager. Det du registrerar här förs automatiskt in med kontering under fliken Faktura.

Du ska inte använda den här fliken om det är artiklar som du har gjort en beställning på eller levererat in tidigare med hjälp av funktionen Artiklar/Lager - Inkommande följesedlar. Om du endast har artiklar som ska lagerföras från fakturan använder du bara denna flik.

Relaterade avsnitt

Registrera leverantörsfaktura
Skapa kreditfaktura, leverantörsfaktura
Ändra leverantörsfaktura
Kopiera leverantörsfaktura
Makulera leverantörsfaktura
Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura
Leverantörsfakturor, listläge
Leverantörsfakturor, fliken Faktura
Leverantörsfakturor, fliken Följesedlar
Leverantörsfakturor, fliken Beställt
Leverantörsfakturor, fliken Betalningar
Leverantörsfakturor, fliken Spårning

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

(missing or bad snippet)