Ange hänvisningar på utlandsfakturor

När du fakturerar utan moms eller om köparen ska ta upp momsen måste du hänvisa till följande på fakturan beroende på vad du säljer:

  • bestämmelsen i mervärdesskattelagen
  • bestämmelsen i rådets sjätte direktiv
  • annan uppgift om att omsättningen är momsbefriad eller att köparen är skyldig att betala momsen

De hänvisningar du använder kan du lägga in som radtexter i programmet.

Gör så här:

  1. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning - Radtexter.
  2. Klicka på Ny och skriv in den text du vill använda.
  3. På utlandsfakturan hämtar du sedan upp den text du ska använda för just den här typen av försäljning.

Du måste själv komma ihåg att lägga upp texten på fakturan vid momsfri försäljning.

Här följer en sammanställning för vanliga situationer när omsättningen görs till utlandet:

Varuförsäljning till utlandet

Konsulttjänster mm

Tjänster vid internationella transporter

Arbete på lös egendom

Övriga förmedlingstjänster

Relaterade avsnitt

Kundfakturor, listläge
Kundfakturor, fliken Faktura
Kundfakturor, fliken Kunduppgifter
Kundfakturor, fliken Moms, konton
Kundfakturor, fliken Spårning
Skapa kundfaktura
Skapa kundfaktura från order
Skapa kontantnota
Skapa kreditfaktura
Skapa samlingsfaktura
Ändra kundfaktura
Kopiera kundfaktura
Makulera kundfaktura
Radera fakturarad
Ange överlåtelsetext vid fakturabelåning
Förseningsavgift
Restaurangmoms
QR-kod på kundfakturor

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.