Visma Lön 600

Versionsnyheter Visma Lön 600, version 2019.4/2019.41, november 2019

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Skicka lönebesked till de anställdas digitala brevlådor hos Kivra

Enligt GDPR är det inte längre tillåtet att skicka lönebesked via e-post. Från och med version 2020.0 kommer det därför inte att vara möjligt att skicka lönebesked via e-post från Visma Lön.

Vi rekommenderar istället att ni skriver ut lönebeskeden och skickar dem per post eller använder tilläggstjänsten Mitt Lönebesked. Anställda som har en digital brevlåda hos Kivra kan även få sina lönebesked skickade dit. Läs mer i avsnitten Kom igång med Mitt Lönebesked för företaget och Kom igång med att skicka lönebesked till Kivra.

Ny löneart för att beräkna 20 procents skatteavdrag på viss utdelning

Vi har lagt till lönearten 1406 - Utdelning (20% skatteavdrag) för att beräkna 20 procents skatteavdrag på viss utdelning. Den nya lönearten används av aktiebolag som ska göra en utdelning där skatt ska dras av med 20 procent.

Nya lönearter för sjuklön på OB-ersättning

För att kunna betala ut sjuklön på OB-ersättning var du tidigare tvungen att kopiera de lönearter som skulle användas för sjuklön dag 1-14.

Det finns nu tre nya lönearter som används för att sjuklön på OB-ersättning ska hamna i ruta 499 i arbetsgivardeklaration på individnivå.

  • 3191 - Sjuklön - OB 1
  • 3192 - Sjuklön - OB 2
  • 3193 - Sjuklön - OB 3

Läs mer om hur lönearterna används i avsnittet Hur betalar jag ut sjuklön på OB-ersättning?.

Specificerad beräkning vid förhandsgranskning av arbetsgivardeklaration på individnivå

När du förhandsgranskar arbetsgivardeklaration på individnivå får du nu en specificerad beräkning av arbetsgivaravgifter och SLF i huvuduppgiften för företaget. I de anställdas individuppgifter specificeras även typ av arbetsgivaravgift och beräknad arbetsgivaravgift.

Ny utskrift för antal karensavdrag per anställd

För att på ett enkelt sätt kunna se hur många karenstillfällen en anställd haft under en 12-månadersperiod finns nu den nya utskriften Sjukfrånvaro antal karensperioder under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Personal.

Rapportering av SCB konjunkturstatistik löner för privat sektor

Tidigare gick det bara att skapa rapport per CFAR-nummer. Nu är det möjligt att skapa en gemensam rapport för alla CFAR-nummer. Valet görs under Rapportering - SCB konjunkturstatistik löner för privat sektor genom att välja Alla vid fältet CFAR-nummer.

Chatboten Vera

Från och med den här versionen kan du som har serviceavtal få programhjälp dygnet runt via chatboten Vera. Vera kan inte allt - men hon lär sig massor av saker varje dag! Du hittar chatboten via en ikon i menyradens övre högra hörn och under Hjälp - Chatbot.

Lokalt installerad hjälp är borttagen

Tidigare visades den lokalt installerade hjälpen om du saknade internetuppkoppling när du sökte hjälp i programmet. Den lokalt installerade hjälpen är nu borttagen och det krävs internetuppkoppling för att nå hjälpen från programmet.

Övriga förbättringar

  • Om du startar med Visma Lön under året kan du nu under Inställningar - Ingångsvärden fylla i belopp för utbetald bruttolön, avdragen skatt och förmån. Detta för att de ackumulerade värdena på lönebesked ska visa korrekta värden. Läs mer i avsnittet Ingångsvärden, fliken Allmänna uppgifter.
  • Registreringar som har gjorts i Visma Lön skrivs inte längre över vid import av TLU-fil utan finns kvar efter importen.
  • Vid beräkning av engångsskatt tas nu även värdet av förmån med i beräkningen.
  • Under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Lön visas nu även anställda som har slutat i utskriften Löner i en period och i de utskrifter som rör lönehistorik (under förutsättning att de har fått lön under vald period).
  • Nu hanteras "annan identitet", som redovisas i fältet 224 i arbetsgivardeklaration på individnivå. Läs mer om "annan identitet" i avsnittet Vad gör jag om en anställd har felaktigt eller saknar personnummer?.
  • Under Lönearbete - Lönekörningar finns den nya statusen Pågående-låst.
  • Nu kan du använda löneart 2119 - Övriga förmåner, engångsskatt. Lönearten har tidigare funnits som som passiv, men beräknar nu rätt engångsskatt.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.