Versionsnyheter Visma Lön 600, version 2020.0/2020.01, december 2019

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Version 2020.01

Rättningar av kända fel

I version 2020.01 har vi gjort rättningar av följande kända fel i programmet:

  • Om rapporten "SCB Konjunkturstatistik - Löner för privat sektor" skapades i version 2020.0 kunde det bli fel om det fanns lönekörningar där registreringar gjorda med snabbvalet Tidbank fanns med. Det är rättat i version 2020.01.
  • Om man hade skapat en CSR-förfrågan från version 2019.41 eller tidigare av Visma Lön kunde man inte läsa in återrapporteringsfilen i version 2020.0. Det är rättat i version 2020.01.

Version 2020.0

Signera lönebesked och kontrollistor digitalt

Nu kan du enkelt och smidigt signera dina lönebesked och kontrollistor digitalt direkt från Visma Lön 600 genom att använda tjänsten Visma Sign, som är Vismas tjänst för elektronisk signering av dokument. Under Lönearbete - Lönekörningar klickar du på knappen Digital signering Här skapar du en pdf-fil av lönebeskeden eller kontrollistan. Filen laddar du sedan upp till Visma Sign och lägger till de personer som ska signera. Dessa får en inbjudan via e-post och/eller sms och identifierar sig med BankID.

Läs mer i avsnittet Digital signering och på vismaspcs.se. Du kan också titta på filmerna Skicka dokument för signering med Visma Sign och Signera dokument med Visma Sign för mer information om hur tjänsten fungerar.

Aktivera Mitt Lönebesked/Kivra och Visma Lön Anställd för flera anställda på samma gång

Nu kan du enkelt aktivera internettjänster för alla anställda på samma gång. Under Personal - Anställda klickar du på knappen Aktivera anställda och markerar vilka anställda som ska ha utskriftsval Mitt Lönebesked/Kivra eller använda Visma Lön Anställd.

Spara alla lönebesked som enskilda pdf-filer

Nu kan du välja att spara alla lönebesked som enskilda pdf-filer. Under Gå till utskrift/utbetalning i vyn Lönekörning kan du skapa en pdf-fil per lönebesked. Läs mer i avsnittet Utskrift, utbetalning och bokföringsunderlag. Inställningen kan du göra för anställda som inte använder Mitt Lönebesked/Kivra.

Hämta jämkningsbeslut under pågående år

Vi stödjer FOS-förfrågan version 2 vilket gör det möjligt att hämta jämkningsbeslut under pågående år. FOS står för "fråga om skatteavdrag" och ersätter det som tidigare hette CSR-förfrågan och CSR-svar. Läs mer i avsnitten Skapa FOS-förfrågan, Läs in FOS-svar och på skatteverket.se.

AGI benämns nu arbetsgivardeklaration

Skatteverket har ändrat benämningen på "arbetsgivardeklaration på individnivå" (AGI) till "arbetsgivardeklaration" och därför använder den benämningen i programmet. Om du vill titta på arbetsgivardeklarationer gjorda före den 1 januari 2019 finns den funktionen kvar under Lönearbete - Arbetsgivardeklaration (t.o.m 2018).

Ändrad period för SCB Konjunkturstatistik - Löner för privat sektor

Statistiken för "SCB Konjunkturstatistik - Löner för privat sektor" hämtas nu på utbetalningsdatum och inte, som tidigare, på händelsedatum. Läs mer i avsnittet SCB Konjunkturstatistik löner för privat sektor (KLP).

Vi stödjer inte längre inställningen "Särskild löneskatt på vissa försäkringar m.m"

Eftersom det är väldigt få som använder inställningen Särskild löneskatt på vissa försäkringar m.m har vi valt att ta bort möjligheten att göra den inställningen i programmet. Observera att det inte är detsamma som Särskild löneskatt för äldre, där du ställer in Arbetsgivaravgift för födda 1938-1954. Den inställningen finns kvar.

De som berörs är:

  • försäkringsbolag som betalar ut vissa avtalsförsäkringar.
  • arbetsgivare som betalar ut SLF på avsättningar till vinstandelsstiftelser.

Läs mer om särskild löneskatt på skatteverket.se.

Går inte längre att skicka lönebesked via e-post från Visma Lön

Enligt GDPR är det inte tillåtet att skicka känsliga uppgifter som lönebesked och personuppgifter via okrypterad e-post. Det är därför inte längre möjligt att skicka lönebesked automatiskt via e-post från Visma Lön. Lönebesked som tidigare hade utskriftsval e-post har konverterats till att skrivas ut på papper.

Vi rekommenderar att du skickar digitala lönebesked till Mitt Lönebesked/Kivra. Läs mer i avsnittet Kom igång med Mitt Lönebesked/Kivra för företaget.

Sidopanel för chatboten Vera

Nu finns en sidopanel där du kan få programhjälp dygnet runt via chatboten Vera. Klicka på ikonen i menyradens övre högra hörn för att öppna sidopanelen. Du når även chatboten Vera under Hjälp - Chatbot. Läs mer i avsnittet Chatboten Vera.

Nyheter från myndigheter för år 2020

Uppdaterade skattetabeller

Skattetabellerna för tabellskatt och engångsskatt är uppdaterade enligt de nya belopp och procentsatser som gäller 2020.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet höjs från 46 500 kr till 47 300 kr.

Statslåneräntan

Statslåneräntan har sänkts från föregående års 0,51 procent till -0,09 procent. Detta påverkar bland annat förmånsvärdet på tjänstebilar. Vid beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar används minimivärdet på statslåneräntan som är på 0,5 procent.

Arbetsgivaravgifter

Full arbetsgivaravgift för födda 1955- 31,42%
Arbetsgivaravgift för födda 1938-1954 10,21%
Särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare -
Ambassader och företag utan fast driftställe i Sverige Åldersberoende
Växa-stöd för första anställda 10,21%
Skolungdom (ungdomar fyllda 15 år men inte 18 år vid ingången av året) 10,21%

Traktamente

Inrikes traktamente, helt 240 kr
Inrikes traktamente, halvt 120 kr

Skattefri milersättning

Beloppen för skattefri milersättning är oförändrade.

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil, bensin/etanol 9,50 kr/mil
Tjänstebil, diesel 6,50 kr/mil

Kostavdrag

Kostavdrag frukost 48 kr
Kostavdrag lunch eller middag 84 kr
Kostavdrag lunch och middag 168 kr

Förmånsvärde för fri kost

Fri frukost 49 kr
Fri lunch eller middag 98 kr

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.