Versionsnyheter Visma Lön 600 version 2022.21 och 2022.2

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Version 2022.21, juni 2022

Beräkning av semesterdaglön för sparade dagar

För företag som arbetar med nettosemesterdagar blev det i vissa fall fel vid beräkning av semesterdaglön för sparade dagar i version 2022.2. Värdet för intermittent anställda med semestervillkor 10 eller 50 beräknades till ett för högt värde. Felet är åtgärdat i version 2022.21.

Mer information om felet finns i vårt forum.

Version 2022.2, maj 2022

Hämta uppgifter om bilförmån från Skatteverket och läs in i anställningsregistret

Nu kan du enkelt hämta uppgifter om förmånsvärde för de anställdas tjänstebilar från Skatteverket. Uppgifterna kan sedan läsas in i anställningsregistret i Visma Lön 600. Läs mer i avsnittet Beräkna bilförmån.

Om uppgifter om tjänstebil har lagts in i anställningsregistret i en tidigare version av Visma Lön 600 är det viktigt att du kontrollerar att registreringsdatumet stämmer, eftersom det datum som föreslagits i programmet är preliminärt.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga förstärks ytterligare under perioden juni-augusti 2022. När du har installerat version 2022.2 behöver du inte göra någon inställning i Visma Lön 600, utan arbetsgivaravgiften för ungdomar födda 1999-2003 kommer automatiskt att beräknas med 10,21 procent på inkomst upp till 25 000 kronor per månad.

Ändrade regler för rapportering till Collectum

Collectum kommer att ändra reglerna så att anställda som är tjänstlediga ska rapporteras som avslutade i rapporteringen till dem. I version 2022.2 av Visma Lön 600 kommer anställda som har inställningen Tjänstledig automatiskt att istället att få inställningen Avslutad anställning i rapporten till Collectum.

Framöver kommer valet Tjänstledig att tas bort och då ska Avslutad anställning väljas som orsak för anställda som är tjänstlediga. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för att anställda i rapporteringen till Collectum.

Detaljerad semesterersättning

Vid lönekörning finns nu valet Detaljer semesterersättning på fliken Kommando. Valet är aktivt när registrering har gjorts med snabbvalet Semester, ersättning i kalendariet så länge lönekörningen är olåst. Du kan även skriva ut den detaljerade semesterersättningen.

Förbättringar vid import från Visma Utlägg

Nu visas inte alla utläggsrapporter vid import från Visma Utlägg, utan bara de rapporter som inte är inlästa i Visma Lön 600 sedan tidigare. Du kan markera rutan Visa även redan importerade utläggsrapporter vid importen om du vill läsa in en redan inläst utläggsrapport på nytt.

Om det för en anställd finns flera utlägg registrerade på samma datum, läses nu alla utlägg in i Visma Lön 600. Tidigare lästes bara ett av utläggen in om det fanns flera utlägg registrerade samma dag.

Ny löneart för löneväxling

Enligt kundönskemål har vi nu lagt till lönearten1189 - Löneväxling pension - bruttolöneavdrag.

Uppgift om anställningsform tas med i rapporter

Enligt nya krav tas nu anställningsform med i rapporterna SCB Lönestrukturstatistik och Svenskt Näringsliv Lönestatistik. Inställningen i det nya fältet Anställningsform, hämtas inställningen Tillsvidareanställd eller Tidsbegränsad anställning för respektive anställd från fliken Anställning under Personal.

Ej möjligt att göra avdrag i arbetet för anställda med 1000-kronorsregeln

Avdrag för utgifter i arbetet kan inte göras för anställda som tillämpar 1000-kronorsregeln. Därför är numera fältet Avdrag för utgifter i arbetet inaktivt för anställda som har inställningen 1000-kronorsregeln vald vid Nedre gräns. Inställningen görs under Personal - Anställda på fliken Skatt och arbetsgivaravgift.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.