Nyheter i Visma Lön 600

 Version 2022.4/2022.41/2022.42   November 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Rättade buggar

Version 2022.42

Förbättrad hantering av bankuppgifter i XML-filer till SEB

När du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning väljer att skapa bankfiler för SEB i version 2022.4 eller senare, sparas alla bankfiler i XML-format. I version 2022.4 eller 2022.41 behövde du kontrollera de anställdas clearing- och bankkontonummer eftersom uppgifterna kunde betraktas som ofullständiga av vissa banker som lönen skulle betalas ut till.

I version 2022.42 har vi förbättrat hanteringen av clearing- och bankkontonummer, så att bankuppgifterna godkänns oberoende av vilken bank de anställda har.

Version 2022.41

  • Om du hade en pågående lönekörning när du uppdaterade till 2022.4 visades inte saldot för arbetstidskonto och arbetstidsförkortning vid utskrift av lönebeskedet. Detta är nu åtgärdat.
  • I version 2022.4 gick det inte att redigera uppgiften i fältet Befattning under Personal - Anställda, fliken Anställning, utan det visades ett felmeddelande. Det är nu åtgärdat.

Ny funktionalitet

Skapa bankfil för SEB

Om du har SEB som bank kan du numera skapa bankfil för löneutbetalningar i Visma Lön 600. Inställningarna görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Utbetalning genom att välja Export till bankfil. Läs mer i avsnittet Utbetalning, företagsinställningar.

Bankfiler i XML-format

För Handelsbanken, SEB, Danske Bank och Nordea kan du nu skapa bankfiler i XML-format. Filformatet uppfyller ISO 20022 (pain.001.001.03), vilket är den standard som gäller för utbetalningsfiler. Läs mer i avsnittet Utbetalning, företagsinställningar.

Om du har SEB som bank behöver du kontrollera de anställdas clearing- och bankkontonummer under Personal - Anställda, fliken Lön innan du skickar utbetalningsfilen. Läs mer i avsnittet Bankfil i XML-format till SEB.

Underlag för lönekartläggning

Nu kan du ta fram ett underlag för lönekartläggning i Visma Lön 600. I underlaget får du information om fördelning mellan antal kvinnor och män i företaget, om medellön, samt lägsta och högsta lön. Välj Utskrift och Spårning- Utskrifter och sedan Övrigt - Underlag lönekartläggning för att få fram underlaget.

För att jämföra vad anställda med en viss roll i företaget tjänar, kan du lägga till kategorier för de olika rollerna. Du lägger upp och väljer kategori för alla anställda vid fältet Kategori lönekartläggning under Personal - Anställda, fliken Rapportering.

Förbättringar kring övertid 3

Nu kan övertid 3 även användas för tjänstemän. Övertiden registreras med snabbvalet Timlön, övertid och Ob i kalendariet.

Om övertid 3 registreras i Visma Lön Anställd förs det över till Visma Lön 600 vid synkroniseringen. Läs mer i avsnittet Registrera tid med snabbvalet Timlön, övertid och OB.

Förbättringar

Arbeta med arbetstidsförkortning och arbetstidskonto i samma företag

Tidigare kunde du antingen arbeta med arbetstidsförkortning eller arbetstidskonto i samma företag, men nu kan företagets anställda ha olika avsättningsprinciper. Läs mer i avsnittet Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning.

Egen procentsats för semesterlön för anställda med semestervillkor 50

Semesterlönen beräknas vanligtvis enligt företagets inställning för semestervillkoret under Arkiv - Inställningar - Företaginställningar, fliken Semester. För anställda med semestervillkor 50 - Detaljhandeln kan du nu välja en personlig procentsats. Välj Personal - Anställda, fliken Semester, markera Egen under rubriken Semesterlön och ange procentsatsen.

Förbättringar av semesterskuldlistan

Semesterskuldlistan har kompletterats och visar numera även värdet av innestående komptimmar (kompskuld), avsatt skuld samt ej ännu avsatt skuld för arbetstidsförkortning/arbetstidskonto. Välj Utskrifter och Spårning- Semester för att ta fram semesterskuldlistan.

 

Rättad bugg

Förbättringar kring avdrag för utgifter i arbete

Avdrag för utgifter i arbetet är en form av skattelättnad som Skatteverket beviljar för vissa yrkesgrupper. Tidigare kunde inte denna skattelättnad kombineras med inställningen 1000-kronorsregeln, som innebär att det inte dras några arbetsgivaravgifter på belopp som understiger 1 000 kronor. Detta är nu åtgärdat.

 

Supportforum