Visma Lön 600

Versionsnyheter Visma Lön 600, version 2019.3/2019.31, september 2019

Här får du information om nyheterna i den senaste versionen av programmet. Mer utförlig information hittar du i den skrivna hjälpen som du når både från ditt program och via Visma Spcs Support. I programmet når du den skrivna hjälpen genom att trycka F1, genom att välja symbolen ? eller genom att välja Hjälp.

Senaste versionen av Visma Lön 600 installerar du enklast via meddelande om ny version som du får när du startar programmet. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner. Läs mer i avsnittet Installera Visma Lön 600.

Rättningar av kända fel

I version 2019.31 har vi gjort rättningar av följande kända fel i programmet.

  • Arbetsgivaravgift för ungdomar kommer med på bokföringsunderlaget på senare lönekörningar i samma löneperiod (från version version 2019.3).
  • Bokföringsunderlaget balanserar inte - fel om samma konto för avgift på lön och semesterskuld (från version version 2019.3).
  • Problem med tvingande säkerhetskopiering vid semesterårsavslut - via Visma Advisor/Byråstöd (från version version 2019.3).
  • Bokföringsunderlaget blir fel om man gör utskriftsurval (från version version 2019.2).

Läs mer i avsnittet Kända programfel i Visma Lön 600.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomar

Från och med den 1 augusti 2019 införs en ny lag som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift. Syftet med den nya lagen är att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar utan att det inverkar på skolgången.

För att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar samtidigt som det inte ska inverka på skolgången införs en ny lag den 1 augusti 2019 som innebär att ungdomar får sänkt arbetsgivaravgift.

Den nya lagen gäller lön och andra ersättningar på upp till 25 000 kr per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år och innebär att två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent.

Den nya lagen gäller inte vid beräkning av:

  • underlag för avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning och utveckling.
  • regionalt avdrag vid avgiftsberäkningen i stödområde A.

I programmet görs inställningen genom att välja Nedsättning av arbetsgivaravgift för ungdom som typ av arbetsgivaravgift under Personal - Anställda, fliken Skatt och arbetsgivaravgift.

Nedsättning av arbetsgivaravgift för ungdom kan bara väljas som typ av arbetsgivaravgift för anställda som vid årets ingång 2019 fyllt 15 men inte 18 år (det vill säga födda 2001 - 2003).

Slopad särskild löneskatt för äldre

Den 1 juli 2019 slopades den särskilda löneskatten för den som fyllt 65 år vid årets ingång. Detta innebär att arbetsgivare inte behöver betala några sociala avgifter för anställda födda 1937 eller tidigare och bara betalar ålderspensionsavgift (10,21%) för anställda födda 1938-1953.

Nya regler kring växa-stöd för första anställda

För att underlätta för enmansföretagare att anställa en första person har regeringen beslutat att förlänga rätten till nedsättning av arbetsgivaravgifterna för första anställda från och med den 1 augusti 2019. Det innebär att arbetsgivaravgiften kommer att reduceras för första anställda i 24 månader istället för i 12 månader. Hur länge reducering av arbetsgivaravgiften görs beror därför på när anställningen började. Läs mer i avsnittet Växa-stöd för första anställda.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.

Laddar...