Versionsnyheter Visma Lön 600, version 2020.2, juni 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Nya lönearter för korttidsarbete

Det finns sedan tidigare ett antal lönearter som kan användas för att justera bruttolönen och arbetad tid för korttidsarbete på 20, 40 och 60 procent. I denna version finns dessa nya löneart som kan användas vid korttidsarbete på 80 procent.

Nya lönearter för att justera de arbetade timmarna och dokumentera hur många timmar som avser korttidsarbetet:

  • 4404 - Korttidsarbete 80%, månadsavlönad
  • 4414 - Korttidsarbete 80%, timavlönad

Ny löneart för att justera bruttolönen för månadsavlönad:

  • 1505 - Korttidsarbete 12%, månadsavlönad

Anpassningar i arbetsgivarintyget

Semesterersättning, semestertillägg, föräldralön och skattepliktiga förmåner behövde tidigare anges manuellt på arbetsgivarintyget, men från och med denna version kommer uppgifterna med på intyget automatiskt.

Nytt namn på bankfil i KI-format till Nordea

Bankfil som skapas till Nordea i KI-format heter numera BGCDATA.TXT. Tidigare hette denna typ filer BGCDATA.KIS. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för löneutbetalning via bankfil för Nordea.

Rapportering till Tillväxtverket vid korttidsarbete

Företag som får stöd för korttidsarbete ska skicka en avstämning till Tillväxtverket. Det är inte helt klart vilken information Tillväxtverket vill ha med i denna avstämning och därför finns ingen rapport för avstämningen med i denna versionen. När vi fått information om vad som ska ingå i rapporten återkommer vi med instruktioner om hur rapporten till Tillväxtverket ska skapas i Visma Lön 600.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.