Versionsnyheter Visma Lön 600 version 2022.0 och 2022.01

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Version 2022.01, januari 2022

I version 2022.0 blev beräkningen av arbetsgivaravgiften fel för anställda med växa-stöd när lönekörningen för skapades. I version 2022.01 är det åtgärdat.

Version 2022.0, december 2021

Här presenterar vi de senaste nyheterna i programmet. Du kan även titta på filmen Versionsnyheter Visma Lön 300/600 - version 2021.4.

Skriv ut anställdas lönebesked för ett helt år

Nu kan du skriva ut alla lönebesked för en anställd för ett helt år på samma gång. Välj Utskrifter och Spårning - Utskrifter och markera Lönekörning - Lönebesked per anställd och år. Då skapas en utskrift/pdf-fil per lönebesked. För att kunna skriva ut lönebeskeden i pdf-format måste du först ange sökväg var filen ska sparas under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar på fliken Export.

Löneutbetalning i XML-format till Handelsbanken

Det finns nu stöd för att skapa utbetalningsfiler enligt ISO 20022 i XML-format till Handelsbanken och Nordea Corporate Access. Inställningen görs under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar, på fliken Utbetalning. Läs mer i avsnittet Utbetalning, företagsinställningar.

ISO 20022 (pain.001.001.03) är ett framtidssäkert format som gäller både för svenska och internationella betalningar. Läs mer om ISO 20022 på riksbank.se.

I dagsläget kan du bara skapa svenska betalningar i Visma Lön 600.

Uppdatering kring nya regler för rapportering till Collectum

Visma Lön 600 är uppdaterat med Collectums nya regler om att avtalad lön ska tas i rapporteringen när en anställd som tillhör ITP 1, genom flytt av anställning, byter organisationsnummer. Du behöver inte göra någon inställning i Visma Lön 600 utan avtalad lön tas automatiskt med i rapporteringen till Collectum för anställda som berörs.

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen

Inkomsttaket i sjukförsäkringen är höjt från 8 till 10 prisbasbelopp. Följande lönearter berörs och är uppdaterade:

  • 3120 - Sjukavdrag per dag 90% dag 15-90 över 8 pbb
  • 3121 - Sjukavdrag per dag 100% dag 15-90 över 8 pbb
  • 3133 - Sjukavdrag 90% hel månad dag 15-90 över 8 pbb
  • 3134 - Sjukavdrag 100% hel månad dag 15-90 över 8 pbb

Övriga förbättringar

  • Tidigare gick det inte att använda snabbvalet Resor kost och utlägg i kalendariet för företag som använder Visma Lön Anställd, men det fungerar nu.

Nyheter från myndigheter för 2022

Uppdaterade skattetabeller

Skattetabellerna för tabellskatt och engångsskatt är uppdaterade enligt de nya belopp och procentsatser som gäller 2022.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet (pbb) höjs till 48 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet höjs till 49 300 kr.

Statslåneräntan

Statslåneräntan har höjts från föregående års -0,01 procent till 0,23 procent. Detta påverkar bland annat förmånsvärdet på tjänstebilar. Vid beräkning av förmånsvärdet för tjänstebilar används minimivärdet på statslåneräntan som är på 0,5 procent.

Arbetsgivaravgifter

Full arbetsgivaravgift för födda 1956- 31,42%
Arbetsgivaravgift för födda 1938-1955 10,21%
Särskild löneskatt för födda 1937 eller tidigare 6,15%
Ambassader och företag utan fast driftställe
i Sverige
Åldersberoende
Växa-stöd för första anställda 10,21%
Skolungdom fyllda 15 år men inte 18 år vid
ingången av året
10,21%

Traktamente

 
Inrikes traktamente, helt 240 kr
Inrikes traktamente, halvt 120 kr

Skattefri milersättning

 
Beloppen för skattefri milersättning är oförändrade.  
Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil, bensin/etanol 9,50 kr/mil
Tjänstebil, diesel 6,50 kr/mil

Kostavdrag

 
Kostavdrag frukost 48 kr
Kostavdrag lunch eller middag 84 kr
Kostavdrag lunch och middag 168 kr

Förmånsvärde för fri kost

 
Fri frukost 50 kr
Fri lunch eller middag 100 kr

Ny startsida

I mitten av december ersattes Min sida med en ny startsida, som visas när du loggar in i Visma Lön 600. Där har vi samlat information som rör ditt program och du får bland annat meddelanden och tips om programmet, artiklar och utbildningar som kan vara intressanta för dig.

Visma stödjer inte längre Internet Explorer

Från och med 1 januari 2022 stödjer Visma inte längre Internet Explorer. Därför behöver du som har Internet Explorer som standardwebbläsare byta webbläsare för att kunna öppna programhjälpen från Visma Lön 600. Läs mer i vårt forum.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.