Nyheter i Visma Lön 600

 Version 2023.2, 2023.21  April 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Rättad bugg (version 2023.21)

I version 2023.2 blev det fel i semesterskuldlistan om du bara hade markerat Arbetstidsförkortning/Arbetstidskonto under Visa även. Då visades inte summeringen för urvalet på semesterskuldlistan. Du kan läsa mer i vår forumtråd. Felet är åtgärdat i version 2023.21.

Ny funktionalitet

Gör lönen när det passar dig!

Funktionen som vi hintat om är här! Tänk dig att i god tid innan semestern kunna göra lönekörningen och sedan bestämma när de anställda som använder Min Lön/Kivra ska få sina lönebesked! Och för dig som gör lön för flera företag underlättar det att kunna förbereda löneutbetalningen när det passar dig och sedan schemalägga när de anställda ska få sina lönebesked.

När du gör lönekörningen under Lönearbete - Lönekörningar - Gå till utskrift/utbetalning, markerar du Schemalägg och väljer vilket datum de anställda ska se sitt lönebesked. Klicka sedan på Skriv ut/skicka och allt är klart. Du kan också välja att de anställda ska se lönebeskeden direkt.

För anställda som har inställningen att lönebesked ska skickas som pdf väljer du Visa direkt och lönebeskeden skapas som vanligt när du klickar på Skriv ut/skicka.

Läs mer i avsnittet Betala ut lön och skapa bokföringsunderlag.

Vill de anställda ha koll hur länge semesterdagarna är sparade?

Om du har valt detaljerad utskrift av lönebesked kan de anställda nu se hur många år semesterdagar har sparats.

Löneperioden för lönebeskedet måste ligga inom aktuellt semesterår för att dagarna ska visas. De kommer inte att visas på lönbeskedet för april om semesterårsavslutet för föregående år inte är gjort.

Inställning för att skriva ut detaljerade lönebesked gör du under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar, fliken Utskrifter m m genom att markera Detaljerad under Summering lönebesked.

Kundönskemål

Ett nytt sätt att beräkna arbetstidsförkortning

Nu kan du äntligen beräkna arbetstidsförkortning utifrån timmar per år och inte bara utifrån minuter per vecka. Välj Personal och klicka på Arbetstidsförkortning för att göra inställningen. Läs mer i avsnittet Arbetstidskonto/arbetstidsförkortning.

Få bättre koll på hur arbetstidskonto och arbetstidsförkortning beräknas

I den nya utskriften Underlag avsättning får du ett detaljerat underlag för hur beräkning av avsättning till arbetstidskonto och arbetstidsförkortning görs per anställd och vilken beräkningsformel som används vid beräkning av saldot.

I utskriften Sammanställning avsättning får du en översiktlig sammanfattning för alla anställda. Sammanställningen finns sedan tidigare, men låg då på valblanketten. Utskrifterna når du under Personal, Arbetstidskonto/Arbetstidsförkortning.

Fler urval på semesterskuldlistan

Nu kan du välja att ta med kompskuld och arbetstidskonto/arbetstidsförkortning i semesterskuldlistan. Du hittar listan under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Semester.

Övriga förbättringar

Tjänsteställe för anställda som bor utomlands

Nu tas tjänsteställe med i arbetsgivardeklarationen för anställda bor i ett annat land och arbetar i Sverige (SINK).

Ny rapport för lönehistorik

Vi har lagt till en ny rapport som visar historik över de anställdas timlön och månadslön. Du hittar utskriften under Utskrifter och Spårning - Utskrifter - Grundlön, historik.