Nyheter i Visma Lön Anställd

   Januari 2024

Förbättring

Nu kan du spara utkast av arbetsscheman

När du skapar arbetsscheman i Visma Lön Anställd finns nu valet Spara utkast om du vill pausa arbetet och fortsätta senare. Du skapar arbetsscheman under Schemaläggning - Arbetsscheman.

Funktionen gäller bara dig som jobbar i Visma Lön 300/600. Om du jobbar i Visma Lön Smart skapar du dina arbetsscheman där.

Ny funktionalitet

Attestera alla rapporter på samma gång

Håller du löpande under avvikelseperioden koll på de anställdas tidrapporter? Då kanske du tycker att det är onödigt att behöva gå igenom varje rapport när de ska attesteras? Använd då den nya funktionen som innebär att du kan attestera alla tidrapporter på samma gång. Knappen Attestera alla finns på fliken Klarmarkerade när du attesterar tidrapporterna. Läs mer i avsnittet Attest.