Visma Administration 2000

Versionsnyheter Visma Administration 2000, version 2019.3 - december 2019

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Projekttid kan anges utan slutdatum

När du skriver in en projekttid under Bokföring - Projekt kan du nu göra det utan att ange slutdatum. Anges inget slutdatum kommer det inte att visas någon månadsfördelning under fliken Resultat/månad och Balans/månad. Om slutdatum saknas kommer det inte heller med någon månadsbudget när man exporterar till SIE 3.

Utökat antal tecken för artikelnummer

När du anger artikelnummer under Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter, kan det fältet numera innehålla 40 tecken, istället för som tidigare 16 tecken. Detta är ett önskemål som länge har funnits bland våra kunder.

Uppdaterade prisformat

I och med att det nu går att ha längre artikelnummer så har prisformaten Adm och Excelpriser uppdaterats. Om du har en befintlig inläsningsmall med något av dessa prisformat, behöver du öppna inläsningsmallen och välja prisformatet på nytt för att de nya formatet ska användas.

När det gäller prisformatet Adm behöver du endast uppdatera detta om det är så att din leverantör har exporterat prisfilen i verison 2019.3.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2019.3 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.