Versionsnyheter Visma Administration 2000, version 2021.3 - december 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Vårt forum är värdefullt!

Vi har förmånen att ha ett aktivt forum för Administrations-serien! Därför känns det väldigt roligt att vi till den här versionen har kunnat fokusera på att införa önskemål som kommer från just våra forumanvändare. Vill du också vara med och påverka eller bara dela med dig eller få goda råd från andra användare - kika då in i vårt forum för Visma Administration.

Förbättrad återrapportering för leverantörsbetalningar

Från och med den här versionen fungerar det att läsa in återrapporteringsfiler i formatet CAMT.054. Det innebär att om du har skickat en betalfil i formatet XML/ISO20022 (pain 001.001.03) för betalning av leverantörsfakturor till banken, så kan du nu läsa tillbaka betalfilen (CAMT.054) till ditt program. Detta gäller både svenska och utländska betalningar.

Den här förändringen påverkar dig som har någon av bankerna Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank, men även om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access.

Automatisk överföring av UB till IB

För att underlätta när du arbetar med flera bokföringsår parallellt finns det nu en funktion som automatiskt för över utgående balans till ingående balans när du gör förändringar i föregående år. Den här funktionen kommer att vara aktiverad när du har uppdaterat till version 2021.3. Vill du inte använda dig av den automatiska överföringen tar du bort markeringen för Överför UB till IB automatiskt under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring, fliken Grunduppgifter.

Om du har skapat bokföringsår för 2022, innan du uppdaterar till version 2021.3 av programmet, så behöver du välja kommandot Överför UB från föregående år i år 2022. Detta måste göras för att de ändringar du har gjort för bokföringsår 2021 ska föras över till IB för år 2022.

Infoga rader på verifikationer

Kommandot Infoga rad kan numera användas även när du arbetar med verifikationer. Du kan bara infoga rader på verifikationer som inte är registrerade. Snabbkommandot för detta är Ctrl+plustecknet.

Förhandsgranska till pdf

I förra versionen av programmet togs knappen Provutskrift bort i utskriftsdialogerna för offert/order/faktura. Vi har förstått att den här funktionen har varit saknad, så nu återinför vi möjligheten att skriva ut ett dokument utan att det påverkar dokumentets status. Detta gör du numera genom knappen Förhandsgranskning till pdf, som du hittar i samband med att du förhandsgranskar ett dokument. Via Förhandsgranskning till pdf kan du antingen skapa en pdf och/eller skriva ut pdf:en, utan att dokumentet får en markering i Skickad.

Knappen Förhandsgranskning till pdf hittar du även när du skriver ut rapporter till bildskärm.

Fakturatypskod för e-posttexter

I den här versionen har vi lagt till ett villkor för dokumenttyper för dig som önskar använda det när du skickar fakturor via utskriftsvalet Lokal e-post till dina kunder. Villkoret #FKTTYP# gör att programmet automatiskt skriver ut vilken typ av dokument det gäller och kan användas i mejlets ämnesrad eller meddelandetext. De dokumenttyper som skrivs ut är faktura (som faktura räknas debetfaktura, räntefaktura, avtalsfaktura, samlingsfaktura och ingående faktura), kontantnota och kreditfaktura. Villkoret går endast att använda i mejl som innehåller fakturor.

Läs mer om att använda villkor i meddelandetext och i ämnesrad när du skickar fakturor via e-post till dina kunder.

Mejla faktura utan att kunden finns i kundregistret

Nu är det återigen möjligt att mejla fakturan till en kund, utan att först lägga upp kunden i ditt kundregister.

Förbättringar för dig som använder Microsoft Outlook som mejl-klient

Programmets hantering av den lokala e-postklienten Outlook har förbättrats och gjorts mer stabil. Vi stödjer nu även click-to-run versioner av Outlook.

Nya valbara kolumner för projekt

I listläget för Projekt har följande valbara kolumner lagts till: Arbetsplats, Kundens ordernr, Vårt ordernummer, Anteckning, Ansvarig, Kontaktperson och Telefonnr.

Lämna leveransdatum tomt på order

Nu finns inställningen för att lämna leveransdatum tomt även för ordrar, precis som det tidigare har funnits för fakturor. En markering i rutan Lämna leveransdatum tomt på ny order innebär att det inte fylls i något leveransdatum automatiskt när du skapar en ny order. Detta gäller för alla ordrar, utom de som skapas när du läser in en e-order eller en order från Visma Tid Smart/Pro eller Visma Tid.

Inställningen hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Dokumentinställningar.

Urval vid inventering

För att förenkla arbetet vid inventering finns det numera en urvalsrad överst i tabellen under Artiklar/Lager - Inventering. Du kan också högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll för att exportera uppgifter till Excel. Det är bara de rader som visas i tabellen som kommer med vid exporten.

Urval för skattereduktion

För att underlätta uppföljningen av fakturor som innehåller skattereduktion har vi lagt till en urvalsrad i programdelen Betalningar - Skattereduktion, fliken Översikt fakturor. Genom urvalsraden kan du enkelt söka i de olika kolumnerna.

Intrastatrapporter och fil för rapportering till SCB

Nu finns det möjlighet att skriva ut intrastatrapporter från programmet och det går även att skapa en Excel-fil som du kan använda för att rapportera dina statistikuppgifter till SCB. Rapporterna hittar du under Utskrifter - Statistik och heter Intrastat - införsel och Intrastat - utförsel.

Rapporterna är anpassade efter SCB:s nya krav som börjar gälla i januari 2022.

Rättningar av kända fel

Följande fel som vi har presenterat på Visma Spcs forum är rättade:

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.