Nyheter i Visma Administration 2000

 Version 2023.2/2023.21   Oktober 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Ny funktionalitet

Få koll på kunders och leverantörers betalningsförmåga direkt inifrån programmet

Från och med den här versionen kan du göra kreditupplysning och/eller anmärkningskontroll på alla bolagstyper direkt i programmet. Nytt är alltså att du kan göra det även på privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. I de fallen verifierar du dig med BankID.

Kreditupplysning kan göras på flera ställen i programmet - från kundregistret, leverantörsregistret och när du skapar en beställning, offert, order eller faktura. Använd kommandot Kreditupplysning.

En kreditupplysning ger dig kunskap och information om dina kunders och leverantörers betalningsförmåga och minskar därmed risken för onödiga ekonomiska förluster.

Läs mer i avsnitten Visma Kreditupplysning, Gör en kreditupplysning och Gör en anmärkningskontroll.

QR-kod för både Swish och länkar!

Har du väntat på att kunna skriva ut en QR-kod för betalning via Swish - väntan är över! Under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag hittar du nu fältet Swish. Där skriver du in företagets Swishnummer. Numret används sedan i QR-koden på fakturorna.

Vill du se QR-koden väljer du kommandot Visa QR-kod - Visa QR-kod för betalning via Swish inne på fakturan. Kommandot som tidigare hette Visa QR-kod har bytt namn till Visa QR-kod för betalning via bankapp.

För att skriva ut koden på en faktura kan du välja mallen Faktura Silver - standard med Swish QR-kod. Du kan så klart ockå anpassa din egen fakturamall, läs hur du gör i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.

Ytterligare en finess är att du nu kan skapa en QR-kod som exempelvis länkar till din hemsida. Tips om hur du gör det hittar du också i avsnittet Lägg in QR-kod på en fakturamall, malländring.


Grön teknik ingår i filen till Skatteverket - yippie!

Nu är det slut på den manuella hanteringen av ansökan om skattereduktion för Grön teknik! Från och med version 2023.2 kommer uppgifterna om skattereduktion för grön teknik att finnas med i filen du skapar i programmet. Filen importerar du sedan på Skatteverkets e-tjänst Rot & rut.

Enligt Skatteverket får du endast ansöka om skattereduktion för en installation per ansökan.

Läs mer i avsnittet Ansök om skattereduktion för husarbete/grön teknik och Skapa ansökan, kommando.


Kundönskemål

Vi fortsätter att lägga in önskemål som kommer från er kunder - till den här versionen har vi fått med följande:

Kolumnen Beställt antal på plats

Under Artiklar/Lager - Artiklar/tjänster, fliken Struktur hittar du nu den nya kolumnen Beställt antal. Där kan du enkelt se vilka artiklar det finns gjorda beställningar på.

Sortera bort inaktiva artiklar vid inventering

Under Artiklar/Lager - Inventering har kolumnen Inaktiv lagts till. Du hittar den längst till vänster i kortläget. Här visas om artikeln är inaktiv eller inte. Inställningen för detta görs inne på själva artikeln, under fliken Artikeluppgifter.

Tips! Vill du visa alla aktiva artiklar skriver du in bokstaven N på den översta raden i kolumnen. Vill du visa alla inaktiva artiklar skriver du in bokstaven J.

Rensa kolumner i excelmallen

Nu har vi underlättat för dig som gör prisinläsning i formatet Excelpriser. Har du många kolumner i Excel-filen som du inte vill läsa in kan du klicka på den nya knappen Rensa kolumner. Då tas alla värden bort i kolumnen Excelkolumn och du kan sedan markera de kolumner du vill läsa in.

DNB gör entré i programmet

Nu är det möjligt att skicka och ta emot betalfiler om du har DNB (Den Norske Bank) som bank. Du gör inställningar för detta under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar. Läs mer i avsnitten Betalningar, företagsinställningar och Utbetalningar, företagsinställningar.

Betalkod borta för utlandsbetalningar

Nu behöver du inte längre ange betalningskod på dina utländska leverantörer. Betalningskoden behöver bara anges om en utlandsbetalning överstiger 150 000 kr.

Förbättrad samdebitering

Använder sig din bank av samdebitering/samredovisning? I så fall kommer de betalfiler du skickar framöver att samredovisas per betalsätt och datum och inte per leverantör och datum som det var tidigare.

Enklare att återställa systemsäkerhetskopia

Nu kan du välja Markera alla eller Avmarkera alla när du ska återställa systemsäkerhetskopior. På så sätt blir det enklare att markera det du vill återkopiera, antingen vissa delar eller allt.

Avstämning för konton som börjar på 2

Utskriften Avstämningar inbetalningar kan du använda för att stämma av de inbetalningar du har fått. Du kan välja att se alla inbetalningar till ett visst konto under en viss period. Förbättringen som är gjord innebär att du nu även kan välja att stämma av konton som börjar med 2.

Artikelstatistik för en viss period

Nu äntligen kan du ta fram artikelstatistik för en viss period i rapporten Artikelstatistik - Omsättning. Utskriftsdialogen har kompletterats med fältet Period där du anger mellan vilka datum du vill se artikelstatistiken. Ackumulerat visar precis som tidigare den sammanlagda statistiken hittills i år. Om du markerar Period kan du också välja om du vill att den nya kolumnen Beställt antal ska visas på rapporten.

Artikeletiketter för följesedlar

Nu visas alla kolumner i utskriftsdialogen för utskriften Artikeletiketter för följesedlar. Tidigare fick man scrolla i sidled för att se alla kolumner.

Urval på prisändringsdatum

På utskriften Artikeletikett kan du nu även göra urval på pris och prisändringsdatum. När du anger ett prisändringsdatum görs urvalet för den prislista som är vald i utskriftsdialogen och endast de artiklar som stämmer med det datumet skrivs ut.

Förbättringar

Budgetgenomgång

Programdelen Budget har snabbats upp och dessutom kan du nu välja vilka resultatenheter du vill se när du budgeterar. Resultatenheterna väljer du via kommandot Välj resultatenheter.

Enklare att förstå varför fakturan inte går att sälja

De meddelanden som visas när din faktura inte går att sälja har nu förbättrats. På så sätt blir det enklara att förstå och åtgärda anledningen.

Vill du veta mer om hur du kan sälja dina fakturor direkt från programmet? Läs mer i avsnitten Visma Betalt Direkt, företagsinställningar och Sälj fakturor, kommando.

 

Programmet stödjer Unicode

Att Visma Administration 2000 nu stödjer Unicode, innebär att programmet kan hantera text/tecken från flera av världens olika teckenuppsättningar. Programmet blir också mer kompatibelt med Windows inställningar för till exempel språk och region.