Versionsnyheter Visma Administration 2000, version 2022.1 - juni 2022

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner-och-uppdatera.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Ny funktionalitet

Nu kan du återrapportera dina kundinbetalningar

I och med att betalformaten BG Max och Total In kommer att försvinna inom kort har vi nu infört stöd för formatet camt.054. På så sätt kan du använda detta framtidssäkra format för att läsa in både svenska och utländska inbetalningar via fil från banken. Att läsa in dina inbetalningar via fil är ett av alla sätt att bli mer digital i ditt program.

Innan du kan börja använda funktionen behöver du kontrollera dina inställningar under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Inbetalningar. Du behöver även kontakta din bank så att du kan få dina inbetalningar i formatet camt.054. Läs mer i avsnittet Inbetalningar, företagsinställningar.

Nytt kommando för att fördela inleveranser

Det nya kommandot Fördela inleveranser används i programdelen Försäljning - Order. Med hjälp av det här kommandot kan du enkelt se vilka ordrar som tidigare inte har kunnat levereras på grund av att det har saknats artiklar i lager. De orderrader där beställt antal inte stämmer överens med levererat antal visas på ett överskådligt sätt och du ser också vilka artiklar du nu har tillgängliga och som du kan fördela ut på orderraderna.

Läs mer i avsnittet Fördela inleveranser, kommando.

Förbättringar

Nytt sätt att massuppdatera

Funktionen för att massuppdatera uppgifter i programmet är helt omgjord. Nu kan du på ett mycket enklare sätt välja vilka fält du vill uppdatera och vad de ska uppdateras till. Du ser också tydligt vilka poster som påverkas av massuppdateringen.

Enklare att göra urval på utskrifter

Nu är det enklare att göra urval i programmets utskrifter. Alla fält du kan göra urval på visas i en nedfällbar lista, där de ligger i bokstavsordning. Du väljer endast de fält du vill göra urval på och på så sätt blir det tydligare vad som kommer med på utskriften.

Förbättrad företagstermometer

Nu har företagstermometern gjorts mer flexibel så att du kan välja för vilken period du vill se balans- och resultatrapporten. Du klickar på knappen Inställningar för att välja mellan ett antal fasta perioder eller ett eget datumintervall.

Tänk på att du kan spara ner diagrammen i företagstermometern som bilder, om du till exempel vill lägga in dem i en presentation eller bifoga i ett mejl.

Kundönskemål

Genväg till företagsinställningarna

Nu har vi gjort det mycket smidigare för dig att öppna företagsinställningarna. I menyraden, till vänster om ikonen för Företagstermometern, finns nu ikonen Inställningar. När du klickar på den kommer du direkt till företagsinställningarna för den programdel du arbetar i.

Ctrl+P är tillbaka!

Sedan vi bytte kortkommando från Ctrl+P till Ctrl+I för att skicka en faktura, har vi fått många synpunkter på att det inte var så lyckat. Ändringen påverkade ett invant beteende vilket nu resulterar i att vi backar detta och går tillbaka till Ctrl+P för att skicka dokument. Detta gäller även för offert och order.

Har du vant dig vid det nya kommandot Ctrl+I så kan vi lugna dig - det fungerar fortfarande det också!

Förhandsgranska fakturor markerade som ej klara

Nu är det återigen möjligt att förhandsgranska fakturor som är markerade för Ej klar. Detta gör du inne på fakturan genom att klicka på knappen Skicka och därefter Förhandsgranska.

Nya valbara kolumner

Ett önskemål som ofta återkommer är att våra användare gärna vill kunna anpassa vilka kolumner man vill ha i programmets olika listlägen. Särskilt efterfrågat har detta varit i kundregistret, artikelregistret och i listläget för offert, order och faktura.

Därför har vi nu utökat antalet kolumner som går att välja in på dessa ställen. Du lägger till kolumner genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

Sökbara kolumner

I listläget för Kundfakturor är kolumnerna Leveranssätt, Leveransvillkor och Betalningsvillkor numera sökbara.

Behåll position när du raderar rad i verifikat

Vi har nu ändrat så att när du raderar en rad på ett verifikat så kommer markören att flyttas till raden under den raderade raden. Tidigare hamnade markören på verifikatets första rad.

Koppla textrad till en restorder efter utskrift

Vi har nu gjort det möjligt att koppla en textrad till en restorder efter att ordern är markerad för Skickad, men innan den är fakturerad.

Detta innebär att om du har skapat en restorder, utifrån en order som innehåller både artiklar och textrader där alla artiklar inte kunnat levereras, så kan du numera gå tillbaka till ordern, markera textraden och välja kommandot Koppla textrad till restorder.

Enklare att hitta betalfilen

I dialogrutan som visas när du har skapat en betalfil finns numera knappen Öppna mapp. Denna kan du använda för att öppna Utforskaren och enkelt se sökvägen till betalfilen.

Ny sorteringsordning för utskriften Inköpsförslag

Utskriften Inköpsförslag kan numera sorteras efter Huvudleverantör.

Funktion för att hämta referenskod i offertmallar

Fältet %Referenskod är tillagt i programmets malleditor så att det går att välja när du skapar offertmallar.

Nu kan du se den totala vikten för en beställning

Under Inköp - Beställning, fliken Beställningar har fältet Total vikt tillkommit. Här visas beställningens sammanlagda vikt.

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.