Versionsnyheter Visma Administration 2000, version 2020.1 - juni 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Anteckningsfält på artiklar

Äntligen införs möjligheten att lägga till anteckningar på dina artiklar i artikelregistret! Du lägger till din anteckning under Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster, fliken Artikeluppgifter och du kan använda upp till 2000 tecken.

Nytt betalformat för dig som använder Nordea

Nordea är på väg att fasa ut betalfiler i formaten PO3 och LB till förmån för xml-formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03). I den här programversionen har vi därför lagt in stöd för att skicka betalfiler i det nya formatet. Formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) hanterar både inhemska/utländska betalningar och kreditfakturor.

Eftersom PO3 och LB kommer att försvinna inom kort är det bra att byta till Nordeas mer framtidssäkra betalformat redan nu. Du gör detta genom att markera XML/ISO20022 (pain.001.001.03) under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. Det nya formatet fungerar oavsett om du använder internetbanken Nordea Business eller filbetalningstjänsten Corporate Access.

Använder du filbetalningstjänsten Corporate Access anger du det under Arkiv - Inställningar- Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar. I det fallet ska du också skriva in dina uppgifter för Signer Id respektive CCM Avtalsnr som du får från banken.

Om du väljer XML/ISO20022 (pain.001.001.03) eller markerar Använder Corporate Access ska du se till att du har fyllt i Nordeas BIC-kod (NDEASESS) under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag, fliken Bankuppgifter.

Har du använt PO3 som betalformat tidigare behöver du inte skriva något nytt avtal med banken för att byta till XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Den enda skillnaden för dig blir att du i din internetbank ska hämta en xml-fil som börjar med pain00100103_NORDEA_ följt av sändningsnummer, datum och klockslag.

Läs mer i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.

Fakturor via Visma AutoInvoice kan skrivas ut i färg

Ett efterfrågat önskemål har varit att fakturor som skickas för utskrift via AutoInvoice ska kunna skrivas ut i färg. Detta är nu möjligt eftersom vår leverantör InExchange numera stödjer färgutskrift. Det tillkommer ingen extra kostnad för att skriva ut fakturor i färg och du behöver inte ändra någon inställning i programmet. Är din logotype i färg så kommer den att bli det på fakturautskriften också.

Läs mer om hur du skickar fakturor för utskrift via AutoInvoice i avsnittet Skicka pdf- och pappersfaktura via AutoInvoice

Visma Tid Smart

Om du har Visma Administration 2000 integrerat mot Visma Tid Smart har följande förbättringar gjorts i den här programversionen:

  • du kan nu föra över dina leverantörsfakturor till Visma Tid Smart. Inställningar för detta görs i företagsinställningarna.
  • du kan uppdatera inställningen för Visma Tid Smart på flera projekt samtidigt. Det görs via kommandot Markera projekt för Visma Tid Smart.
  • du kan hämta projekt som du har lagt upp i Visma Tid Smart. Det gör du via kommandot Hämta nya projekt från Visma Tid Smart.
  • du kan hämta in underlag som order från Visma Tid Smart. I och med detta kan du till exempel löpande hämta underlag från projekt som pågår i Visma Tid Smart och på så sätt få kontroll över disponibelt antal i lager och lagersaldot hålls alltså uppdaterat under hela projekttiden, Inställning för detta görs i företagsinställningarna.

Läs mer om integrationen i programhjälpen för Visma Tid Smart.

Se över ditt operativsystem inför hösten

Till hösten uppdateras Visma Administration 2000 med SQL Server 2017 för att följa utvecklingen. Detta påverkar dig som har äldre operativsystem på dina datorer. Du kan läsa mer om detta i vårt forum.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.1 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.