Nyheter i Visma Administration 2000

 Version 2023.0   Mars 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Kundönskemål

Version 2023.0 är full av önskemål från er kunder - lite smått och gott som vi
hoppas kan vara till nytta!

Summa summarum

Vi har fått in önskemål om att enkelt kunna se summeringar av kund- och leverantörsfakturor. Därför har vi nu lagt in en summeringsrad längst ned i listläget för de här programdelarna. Summeringar görs i kolumnerna Totalt kr och Saldo kr. Summan baseras på det som visas i listan och de urval och/eller markeringar som är gjorda.

Kan man ändra lagerbokföringsdatum? Jajjamen!

Nu kan du ändra lagerbokföringsdatum oavsett om en order är fakturerad eller inte. Ändringen kan göras fram till att din lagerförändringsjournal är godkänd.

Vilken hemsida har din kund?

I kundregistret har vi nu lagt till ett fält där du kan skriva in adressen till din kunds hemsida. Smidigt att spara den tillsammans med övriga uppgifter om kunden. Fältet heter Hemsida och ligger på fliken Grunduppgifter.

Faxnummer - ett minne blott

I och med att användandet av fax mer eller mindre har upphört har vi i den här versionen ändrat benämningen på fältet Fax till Telefon 3 (leverantörsregistret och företagsinställningarna) och Telefon 4 i kundregistret.

Säljer du till utländska kunder?

Om dina utländska kunder har en avvikande leveransadress till ett annat land än dit fakturan ska gå, behöver du ange VAT-numret som tillhör den avvikande leveransadressen. VAT-numret krävs för att rapporten Intrastat - utförsel ska bli korrekt.

I den här versionen har vi därför lagt till fältet VAT-nr för avvikande leveransadress. Fältet finns både på kund, avtal, offert, order och kundfaktura.

Extra referens & Kontraktsnummer
som valbara kolumner

Det har tillkommit nya valbara kolumner i programmet. Du anpassar enkelt kolumnerna i programmets listlägen efter dina egna behov genom att högerklicka i listläget och välja Kolumninställningar.

  • I listläget för Order finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.
  • I listläget för Kundfakturor finns nu Extra referens och Kontraktsnummer som valbara kolumner.

Nya valbara kolumner för försäljningsprislistor

Under Försäljning - Försäljningsprislistor, fliken Artiklar kan du nu högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar om du vill justera vilka kolumner du vill visa i tabellen. De nya kolumnerna du kan lägga till är:

  • Annan benämning
  • Huvudleverantör
  • Inaktiv
  • Kortnamn
  • Lagerplats
  • Sorteringsbegrepp
  • Utgående

Ännu fler urvalsrader!

Leverantörsregistret

Överst i tabellen som visas under Inköp - Leverantörer, fliken Prislista hittar du också en ny urvalsrad som ska underlätta söket i tabellen.

Nytt är också att du kan högerklicka i tabellen och välja Kopiera/exportera tabellinnehåll för att exportera uppgifterna till Excel. Det är bara de rader som visas i tabellen som kommer med vid exporten.

Leverantörsfakturor och Inkommande följesedlar

För att enklare hitta de artiklar som har levererats in till företaget har vi lagt till urvalsrader även på Leverantörsfakturor, flikarna Följesedlar och Beställt samt på Inkommande följesedlar, fliken Beställt.

Ny kolumn på utskriften Ordersammandrag - artiklar

Det har funnits önskemål om att kunna se antal beställda artiklar på utskriften Ordersammandrag - artiklar, så nu finns kolumnen Best antal inlagd och samtidigt har kolumnen Antal bytt namn till Lev antal.

Nyheter för dig som använder projekt

I listläget för Bokföring - Projekt har det tillkommit två nya kolumner Markering och Avslutat.

Markeringskolumnen kan du använda för att markera ett eller flera projekt som du vill göra någon form av gemensam åtgärd för, till exempel massuppdatera en inställning. Du kan också använda den om du vill radera flera gamla projekt samtidigt.

Kolumnen Avslutat visar om du har satt en markering i rutan Avslutat på projektet och kolumnen Avslutatdatum visar datumet för när projektet avslutades.

Har du gjort egna kolumninställningar i listläget för Projekt kan dessa påverkas av att de här kolumnerna nu är tillagda som standard. Läs mer i Varför har mina kolumninställningar ändrats?

En annan förbättring när det gäller projekt är att du nu enklare kan välja vilket projekt du vill göra en utskrift för. Istället för att välja i en lång lista så kan du istället söka efter ditt projekt via ett sökfält.

Välj vilka resultatenheter du vill arbeta med i Ingående balans

För dig som har många resultatenheter har vi nu gjort det enklare när du arbetar med ingående balanser. Via kommandot Välj resultatenheter kan du på ett smidigt sätt välja vilka resultatenheter du vill visa i listan för ingående balanser. Detta kan till exempel vara användbart om du har väldigt många resultatenheter och endast vill jobba med några i taget. Läs om hur du använder det nya kommandot i avsnittet Välj resultatenheter, kommando.

Lösenord blir Inloggningsuppgifter

När du väljer Arkiv i ditt program så har menyvalet Lösenord bytt namn till Inloggningsuppgifter. Under Inloggningsuppgifter hanterar du både ditt lösenord till programmet och dina inloggningsuppgifter till Mina tjänster på vismaspcs.se.

Förbättringar

Välj själv hur dina listlägen ska se ut

I många av programmets listlägen kan du välja vilka kolumner som ska visas och i vilken ordning. Utnyttja gärna den här funktionen för att anpassa dina arbetsbilder så som du vill ha dem. Högerklicka i en tabell, välj Kolumninställningar och bestäm vilka kolumner du vill se. De kolumninställningar du gör sparas per företag.

Funktionen för att göra kolumninställningar har funnits länge, nytt i den här versionen är att det har tillkommit en sökrad överst i kolumnerna Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Det som matchar det du skriver in blir markerat i fetstil. Sedan kan du använda pilarna för att flytta kolumnerna mellan Tillgängliga kolumner och Valda kolumner. Läs mer om funktionen i avsnittet Kolumninställningar.

Bifoga pdf- & bildfiler till din verifikation

I förra versionen införde vi en funktion för att kunna lägga till dokument som du vill spara tillsammans med din verifikation. I den här versionen har vi gjort det tydligare att du inte enbart kan bifoga pdf:er, utan även bildfiler. Vilka bildformat det gäller kan du se i bilden nedan.


Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för BAS 2023.