Versionsnyheter Visma Administration 2000, version 2020.0 - februari 2020

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 2000.

Byta fakturatyp

I den här versionen går det nu att byta fakturatyp. Du kan byta fakturatyp på både kundfakturor och leverantörsfakturor under förutsättning att fakturan inte innehåller några fakturarader/konteringsrader. För kundfakturor kan du byta mellan faktura, kreditfaktura och kontantnota och för leverantörsfakturor mellan faktura, kreditfaktura och räntefaktura.

Kopiera verifikation

I programdelen Bokföring - Verifikationer har knappen Kopiera tillkommit, vilket innebär att du numera kan kopiera en befintlig verifikation. Läs hur du gör i avsnittet Kopiera verifikation.

Nu kan du som byrå samarbeta med dina kunder i Visma eEkonomi Fakturering

Du som jobbar i Visma Administration 1000 eller Visma Administration 2000 kan nu via Visma Advisor eller Visma Byråstöd bjuda in till ett samarbete i Visma eEkonomi Fakturering.

Ett smart samarbete där din kund fakturerar och hanterar betalningar i Visma eEkonomi Fakturering och du tar hand om resten i Visma Administration. Vill inte kunden hantera inbetalningar i sitt program kan du göra även det i Visma Administration. Ni delar ett och samma Visma eEkonomi Fakturering och behöver inte längre skicka data mellan er manuellt och både du och din kund har tillgång till samma information. Samarbetet aktiveras via Visma Advisor eller Visma Byråstöd.

Läs mer om samarbetstjänsten Visma eEkonomi Fakturering till Visma Administration.

Du hittar också information om samarbetet i avsnittet Arbeta med Visma Advisor/Byråstöd - Visma eEkonomi Fakturering.

Samarbeta i Visma AutoInvoice

Som byrå kan du nu bjuda in till samarbete i Visma AutoInvoice. När du aktiverar det här samarbetet kan du ange att du vill stå som betalningsmottagare för de fakturor som skickas respektive tas emot via tjänsten. Läs mer om hur du aktiverar det här samarbetet via Visma Advisor eller Visma Byråstöd. När samarbetet är aktiverat behöver du även göra inställningar för om du vill skicka och/eller ta emot dokument via Visma AutoInvoice. Det gör du i ditt Visma Administration under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Visma AutoInvoice.

Vill du läsa mer om hur du kan arbeta effektivare med dina kunder genom att använda Visma AutoInvoice hittar du information om det här.

Referenskod följer med från offert till AutoInvoice-faktura

Om du lägger in en referenskod i en offert följer den numera med till fakturan när du skickar den via Visma AutoInvoice.

Nya kontoplaner

Programmet är uppdaterat med nya kontoplaner för 2020.

Övningsbolagen

I samband med uppdatering av ditt program följer det med en uppdaterad version av Övningsbolaget.

Lokalt installerad hjälp är borttagen

Tidigare har du under menyn Hjälp kunnat läsa den lokalt installerade hjälpen när du har behövt hjälp i ditt program. Det är också den lokalt installerade hjälpen som har visats när du har sökt hjälp, men inte haft någon internetuppkoppling. Den lokalt installerade hjälpen är nu borttagen och när du söker hjälp visas alltid den senaste uppdaterade hjälpen som ligger på vismaspcs.se. Den uppdateras löpande och du har därmed alltid tillgång till den senaste informationen kring ditt program.

Du når hjälpen i ditt program genom att tryck på F1 eller genom att välja Hjälp - Hjälp i menyn.

Rättade och kända programfel

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.0 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.