Nytt i Visma eEkonomi Smart

Nyheter och förändringar i Visma eEkonomi Smart presenteras här.

Oktober 2021

Nya uppdateringar för rapporterna med anläggningstillgångar

Vi har förbättrat både rapporterna Anläggningstillgångar, detaljerad och Anläggningstillgångar, så att du bättre kan förbereda dig för årsavslutet. När du skapar rapporten har du nu två nya urval att välja på. Genom att markera rutan Ta enbart med tillgångar som är sålda eller utrangerade i den valda perioden skapar du en rapport med endast de anläggningstillgångar som har sålts eller utrangerats mellan de datum du valt. Med den nya rutan Ta med korttidsinventarier kan du även välja att inkludera korttidsinventarier då dessa inte längre är med i rapporten som standard.

Ny och förbättrad version av Deklaration/Årsredovisning

Du med aktiebolag som skapar skattedeklarationer för räkenskapsår som slutar efter 2021-08-31 kommer använda vår nya och förbättrade version av Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning. Precis som innan är tjänsten helintegrerad med Visma eEkonomi, men den nya versionen ger dig även ett nytt och fräsch utseende och massor av ny funktionalitet.

I Deklaration/Årsredovisning får du tillgång till fler deklarationsblanketter, en rapportcentral, förbättrad navigering och möjligheten att skicka in din deklaration och årsredovisning digitalt. Den gamla versionen kommer fortfarande användas för deklarationer som skapats för tidigare räkenskapsår. Läs mer i avsnittet Visma eEkonomi Deklaration/Årsredovisning.

Förbättrad hantering för betalning av förfallna fakturor som ska skickas till banken

Tidigare när du hade en bankkoppling och registrerade en förfallen faktura, var det inte möjligt att bokföra den. Istället blev du ombedd att markera kryssrutan Skicka ej till bank och hantera fakturan manuellt. Förbättringen vi har gjort innebär att du nu kan bokföra en förfallen faktura, och när du skickar den till banken använder vi dagens datum som betalningsdatum.

Förbättringar i Kontoanalys - Huvudbok, Balansräkning och Resultaträkning

Vi har gjort ett flertal förbättringar i Kontoanalys, både när du öppnar den från menyn Bokföring och när den öppnas som ett separat fönster, vilket görs från ikonen om du har Visma eEkonomi Pro.

I Balansräkning och Resultaträkning är det nu möjligt att få utökad information om kontona och verifikationerna. Om du använder projekt och resultatenheter så är dessa nu synliga när du fäller ut verifikationerna.

Dessutom finns nu även möjligheten att förhandsgranska bifogade dokument i Kontoanalys, genom att klicka på ikonen på de verifikationer där du har bilagor. Denna funktion är bara tillgänglig när du öppnar Kontoanalys från menyn.

Det är nu möjligt att skriva ut rapporterna Huvudbok, Balansräkning och Resultaträkning direkt från Bokföring - Kontoanalys. Du hittar en Skriv ut-knapp under varje flik i Kontoanalys.

Vi har också förbättrat utseendet på dessa tre rapporter genom att ändra teckenstorleken och reducerat utrymmet mellan raderna, för att du ska få en bättre användarupplevelse.

Sökord: uppdateringar, nyheter

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.