Nytt i Visma Advisor - September 2021

Vi strävar efter att ge dig bästa möjliga användarupplevelse genom att kontinuerligt uppdatera Visma Advisor med nya och förbättrade funktioner.

Förbättring av bevakningslistor

Vi har förbättrat sättet vi visar de grönmarkerade rutorna för slutförda bevakningspunkter/uppdrag genom att lägga till ett datum när det blev markerat som klart. Tidigare visade vi bara en grön ruta med texten Slutförd. Den här förbättringen, som är ett önskemål från våra kunder, kommer att enkelt visa när en bevakningspunkt/uppdrag faktiskt blev färdigställt.

Förbättringen påverkar följande:

 • Bevakningslistor - Uppdrag
  Datum för slutförandet visas för varje bevakningspunkt.

 • Bevakningslista - Alla uppdrag
  Datumet för den senast slutförda bevakningspunkt kommer att visas i den gröna rutan.

 • Kunder - Bevakningslistor
  Datumet för den senast slutförda bevakningspunkt kommer att visas i den gröna rutan.

 • Uppdragsöversikt-diagrammet på Min startsida
  Datumet för den senast slutförda bevakningspunkt kommer att visas i den gröna rutan

Nytt urvalsfält tillagt i resursplaneringen - Uppdragsansvarig

Vi har lagt till ett nytt fält i resursplaneringen, där du nu kan göra urval baserat på en vald uppdragsansvarig. Fältet visas bara när resursplaneringen vyn Per kund valts. När du väljer en uppdragsansvarig, kommer bara de kunder de har uppdrag för att visas i listan.

Tredje uppdateringen av resursplaneringsguiden - Kopiera eller flytta planerade timmar för medarbetare

Nu blir det ännu enklare att flytta eller kopiera planerade timmar mellan dina medarbetare. Guiden kommer att hjälpa dig med att välja medarbetare, kunder och uppdrag på ett sätt som gör det hela mer överskådligt.

Kopiera timmar

Om du väljer att kopiera timmar mellan två medarbetare som är kopplade till samma kund och uppdrag, kommer timmarna att läggas till utöver redan planerade timmar på den medarbetare som du väljer att flytta timmarna till.

En smidig funktion om du vill kopiera över planerade timmar för ett kunduppdrag från en medarbetare till en annan.

 

Flytta timmar

Om du väljer att flytta timmar mellan två medarbetare som är kopplade till samma kund och uppdrag, kommer timmarna att raderas från den medarbetare som du väljer att flytta timmarna ifrån. Det blir mycket enklare att hantera resursplaneringen för en ny medarbetare som tar över efter en medarbetare som ska sluta eller som fått nya uppdrag.

Läs mer i Resursplanera genom att använda guiden.    

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.