Nytt i Visma Advisor – September 2020

Vi strävar efter att ge dig bästa möjliga användarupplevelse genom att kontinuerligt uppdatera Visma Advisor med nya och förbättrade funktioner.

Förbättringar i prishanteringen

Vi har gjort några justeringar när du ändrar en prissättning och när du registrerar tid med prissättningstyp fastpris, där inga fakturatillfällen skapats för perioden.

  • Om du ändrar en prissättning som har tidregistreringar kopplade till en föregående period, kommer de registreringarna att automatiskt föras över till den nya prissättningen.
  • När du registrerar tid på ett uppdrag med fastpris, som inte har några framtida fakturatillfällen tillagda, kommer tidregistreringen att automatiskt föras över till en faktura som du skapar för ett senare datum.

Exempel:
Du har en fakturaplan för ett uppdrag med fastpris och det sista fakturatillfället är 27 mars. Du lägger till en tidsregistrering för det uppdraget 28 mars. Nu visas följande meddelande. Det finns inga fakturatillfällen för det fasta priset på uppdraget. När du sedan sparar tidregistreringen, kommer den att visas med röd text i tidsregistreringsöversikten (eftersom framtida fakturatillfällen saknas).

För att inkludera tidsregistreringar som ännu inte är färdiga, måste du nu skapa ett nytt fakturatillfälle för ett datum längre fram, till exempel 27 april. All tidregistrering från och med 27 mars och framåt kommer nu att läggas till automatiskt på fakturan.

Förbättring i inställningar för fast pris

Har du upplevt att tidregistreringen misslyckades, på grund av att fakturaplanen för en uppdrag med fast pris löpt ut? Det kan du nu undvika om du markerar kryssrutan Pågående fast pris, som blivit tillagd i inställningarna i fast pris-dialogen. Det tillåter tjänsten att förlänga fakturaplanen automatiskt med en månad i taget, så länge som du arbetar med uppdraget för en kund.

För att lägga till detta i uppdrag, gå till Kunder och välj en kund i listan som har uppdrag med fast pris upplagt. Välj fliken Prissättning och klicka på ett uppdrag med fast prissättning Fönstret med inställningarna för priset öppnas nu och du kan markera kryssrutan Pågående fast pris. Observera att detta måste göras för varje uppdrag på alla kunder. Läs mer om prissättning i Prissättning på ett kunduppdrag.

Namnbyte på samarbetstjänsten Visma AutoInvoice

Samarbetstjänsten som gör det möjligt för dig och din kund att skicka och ta emot fakturor elektroniskt har bytt namn från Visma AutoInvoice till Digitala fakturor och dokument.

Namnbytet kommer att göras löpande under hösten i alla våra program där tjänsten kan användas. Innan det är genomfört fullt ut kan namnet Visma AutoInvoice fortfarande förekomma i gränssnittet för vissa program.

Nytt utseende på kundsidorna

Vi har nu gjort en uppdatering av utseendet på de flesta sidorna under Kunder i Visma Advisor. Flera förbättringar har gjorts på flera av sidorna och nedan beskriver vi några av dem.

  • Enklare att förflytta sig mellan olika kunder
  • En guide när du lägger till en ny kund, med allt på ett ställe, så att inget viktigt missas.
  • Nya sätt att lägga till uppdrag för en kund, där du nu kan lägga till flera uppdrag på kunden samtidigt.
  • En detaljerad panel har lagts till i kundöversikten, så att grunduppgifter om kunden är enkel att hitta.
  • Vi har lagt till en flik med kunduppgifter med information om din kund, så att du enkelt kan hämta informationen när du arbetar med en kund.

På fliken Kunder - Översikt har flera förbättringar gjorts, såsom:

  • En knapp som gör det möjligt att visa eller dölja diagrammen har lagts till.
  • Du kan välja vilka diagram som du vill ska visas på en viss kund.
  • Ändra storlek på diagrammen och lägga dem i önskad ordning.

Sidorna för Resursplanering och Systemdokumentationen har ännu inte uppdaterats.

Vi har samlat alla ändringar som skett och du kan läsa mer om dem på sidan Nyheter på kundsidorna.

Enklare att hitta och redigera samarbeten i Visma Advisor

Nu är det enklare att hitta och redigera dina kundsamarbeten. Vi har lagt till en knapp från fliken Kunder - Samarbeten, som är synlig för administratören i Visma Advisor. Klicka på knappen Redigera samarbete och när du gjort det omdirigeras du direkt till samarbetssidan i Mina tjänster.

Supportforum

Ta del av hur 30 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.