Nyheter i Visma Lön Smart

   September 2023

Ny funktionalitet

Nu är det superenkelt att betala ut slutlön

Du behöver inte längre göra en massa manuella steg när du ska betala ut lön till en anställd som slutar. När du har lagt in ett datum i fältet Anställd t.o.m. på fliken Anställning i anställningsregistret betalas slutlönen automatiskt ut på lönebeskedet på den ordinarie lönekörningen månaden efter att den anställde slutar. Läs mer i avsnittet Checklista när anställd slutar (anställningstypen Komplett).

Du kan inte betala ut slutlönen automatiskt genom att göra en extra utbetalning, utan det kan bara göras på en ordinarie lönekörning. Vill du betala ut slutlönen via en extra utbetalning får du manuellt välja snabbvalet Slutlön på den anställdes lönebesked efter att du har skapat lönekörningen.