Nyheter i Visma Lön Smart

   Juni 2024

Här presenteras nyheter och förändringar i Visma Lön Smart.Om du jobbar i Visma eEkonomi kan du läsa mer i avsnittet Nytt i Visma eEkonomi.

Lagkrav

Slopad ersättning för höga sjuklönekostnader

Det har beslutats att ersättning för höga sjuklönekostnader ska slopas från och med juli 2024. Fältet 499 – Sjuklönekostnad inkl. arbetsgivaravgifter är därför borttaget när du skapar arbetsgivardeklarationer i Visma Lön Smart för redovisningsperioder från och med juli 2024.