Nyheter i Visma Lön Smart

   Februari 2024

Ny funktionalitet

Förskottssemester till nyanställda

Vill du erbjuda nyanställda att kunna ta ut betald semester under det första intjänandeåret, innan de har tjänat in semesterlön? Då kan du lägga in hur många dagar den anställde ska kunna ta ut i förskott på fliken Semester i anställningsregistret. Läs mer i avsnittet Förskottssemester.

Eftersom du tidigare inte kunde hantera semesterförskottsskuld i Visma Lön Smart, kan du behöva göra en manuell avskrivning:

  • om du sedan tidigare har registrerat förskottssemester för en anställd med löneart 3223 - Semesterlön förskott och skulden finns kvar.

  • om det finns förskottsskuld som du inte har kunnat registrera.

Du gör manuell avskrivning genom att klicka på knappen Avskrivning av semesterförskottsskuld under Lön Smart - Anställda på fliken Semester.

Skulden ska anges med omvända tecken. När du gör manuell avskrivning läggs skulden automatiskt som ett negativt värde, men i dessa fall ska den anges med ett positivt värde. Var därför noga med att ta bort minustecknet när du lägger in skulden.

Ny funktionalitet

Nu rullar vi ut AI-assistenten i Visma Lön Smart

AI-assistenten är som en egen supportagent i programmet. Klicka på knappen Hjälp i programmenyn, ställ din fråga och AI-assistenten kommer att göra sitt bästa för att hjälpa dig. I avsnittet Visma Spcs support får du tips på hur du får bästa möjliga svar.

Vi rullar ut AI-assistenten till några användare åt gången. Om du inte når AI-assistenten ännu kommer den att finnas i ditt program inom kort.

Ny funktionalitet

De anställda kan nu registrera restid i Visma Lön Anställd på webben eller i appen

Restid registreras vid tjänsteresor utanför schemalagd arbetstid.

När Visma Lön Anställd är aktiverat kan du göra inställningar för restidsersättning i företagets avtal. Du gör inställningarna under Inställningar - Löneinställningar, fliken Avtal genom att klicka på fliken Restidsregler. Läs mer i avsnittet Skapa eller redigera avtal.

Anställda som är anslutna till avtalet kan sedan registrera restiden på webben eller i appen Visma Lön Anställd. Registreringen förs över till Visma Lön Smart.

För att kunna använda funktionen i appen Visma Lön Anställd måste version 4.1.6 eller senare (iOS) eller 4.1.2 eller senare (Android) vara installerad.

Ny funktionalitet

Nu kan du rapportera lönerna för arbetare per månad till Fora

Visma Lön Smart är nu anpassat till Foras nya rutiner med att arbetare ska rapporteras varje månad. Du kan läsa mer om de olika rapporteringsperioderna på Foras hemsida under Månadsapportering och Årsrapportering.

I avsnittet Fora månadsrapportering (arbetare) beskriver vi hur du gör i Visma Lön Smart.

Lönerna för tjänstemän ska tills vidare rapporteras årsvis som vanligt. Läs mer i avsnittet Underlag till Fora (årsrapportering för tjänstemän).

Ny funktionalitet

Jobbar du med bruten löneperiod?

Då har vi en nyhet för dig. Om en månadsavlönad är sjuk, föräldraledig, tjänstledig eller har övrig frånvaro som sträcker sig över hela löne-/avvikelseperioden gör Visma Lön Smart en automatisk justering så att avdraget för frånvaron går jämnt ut med månadslönen. För att den automatiska justeringen ska göras måste frånvaron vara registrerad med kalenderdagsavdrag.