Nyheter i Visma Administration 1000

 Version 2023.3   December 2023

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den genom att klicka på versionsnumret i rubriken ovan eller via Hjälp - Uppdatera programversion i programmet.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 1000.

Kundönskemål

Vi fortsätter att ta hand om de önskemål vi får från er kunder - till den här versionen har vi fått med en hel del smått och gott!

Nu finns det koder om du vill använda fakturabelopp och valuta i dina e-posttexter

Med funktionen E-posttexter kan du skriva in egna rubriker och texter för de mejl du skickar från programmet.

I den här versionen av vi lagt till koder för både fakturabelopp (#ATTBETALA#) och om du vill visa vilken valuta fakturabeloppet är i (#VALUTA#). Du arbetar med e-posttexter under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag - E-posttexter.

Attestansvarig per leverantör

Nu kan du styra vem som ska vara attestansvarig för en viss leverantör. Fältet Attest har tillkommit i leverantörsregistret.

Har du ett namn i fältet För attest under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp läggs det automatiskt in i fältet Attest på alla dina leverantörer i samband med att du installerar den nya versionen.

Tips! Vill du lägga in olika attestansvariga för olika leverantörer? Då använder du enklast funktionen Massuppdatering.

Bilagan visas direkt

På leverantörsfakturan, fliken Spårning, kan du klicka på knappen Bilagor för att se bilagan som är bifogad tillsammans med fakturan.

Nyheten är att pdf:en nu öppnas direkt, istället för att du kommer till mappen där du själv får öppna den. Smidigt!

Är det flera bifogade bilagor fungerar det som tidigare.

Inaktiva artiklar visas inte längre

När du hämtar en artikel till en leverantörsfaktura via kolumnen Leverantörens artikelnummer, så visas inte längre de artiklar du har markerat som inaktiva. Ändringen gör att det nu fungerar likadant oavsett om du hämtar artikeln via kolumnen Artikelnummer eller Leverantörens artikelnummer.

Utgående finns som valbar kolumn

När du hämtar en artikel via Artikelnummer (på order, kundfaktura, avtal, leverantörsfaktura) eller via Leverantörens artikelnummer (på leverantörsfaktura) kan du nu välja in kolumnen Utgående. Genom att ha den kolumnen synlig i tabellen blir det tydligt vilka av dina artiklar som är utgående. Du hittar kolumnen genom att högerklicka i tabellen och välja Kolumninställningar.

En massa nya kolumner inför inventeringen

Nu kan du välja in en hel del nya kolumner under Ariklar/Lager - Inventering. Bara att högerklicka och välja Kolumninställningar.

Klicka på bilden för att se vilka kolumnerna är!

Kreditfakturans belopp går nu att ändra!

Nu kan du ange hur mycket av en kreditfaktura som du vill ta med i betalfil, det vill säga nu finns det möjlighet att ändra beloppet på kreditfakturan som ska följa med betalfilen till din leverantör.

Ett efterlängtat önskemål som nu är på plats!

Små finesser när du arbetar med betalningspåminnelser!

Under Betalningar - Betalningspåminnelser hittar du nu kolumnen Kommentar. I den kan du enkelt se kommentarerna du har skrivit in på dina dokument. Du kan också ändra och lägga till nya kommentarer via kommandot Kommentar.

Vill du komma till fakturan på ett smidigt sätt klickar du på förstoringsglaset i kolumnen Fakturanummer.

Förbättringar på utskriften Leverantörsskulder och Kundfordringar

Vi har förtydligat i utskriftsdialogen att skulden kan visas summerat och du kan också välja om du vill ha sidbrytning innan summering/omräkning av valuta eller inte.