Versionsnyheter Visma Administration 1000, version 2020.3/2020.31 - januari 2021

Den senaste versionen installerar du enklast via meddelandet som visas vid programstart när det finns en ny version tillgänglig. Du kan också installera den via Hjälp - Uppdatera programversion eller ladda ner via vismaspcs.se/support/ladda-ner.

Läs mer om hur du installerar ditt program i avsnittet Installationsanvisning Visma Administration 1000.

Ny programdel - Inläsning underlag

För dig som tar emot e-fakturor och/eller arbetar med appen Visma Scanner, för att få in underlag till ditt program, har vi nu tagit fram en ny programdel - Inläsning underlag. Du hittar den nya programdelen under både Inköp och Bokföring.

I Inläsning underlag kan du läsa in både e-fakturor och underlag från Visma Scanner, för att sedan skapa leverantörsfakturor och verifikationer. De underlag som går att läsa in visas i en lista och du väljer själv vilka underlag du vill skapa leverantörsfakturor/verifikationer för. Underlaget har en status som hjälper dig att komplettera med uppgifter som eventuellt saknas.

Respektive underlag visas som en bild, så att du ser underlaget i sin helhet. Du får också ett förslag på hur det kan konteras, utifrån den information som finns tillgänglig. Du kontrollerar detta och konterar sedan klart underlaget. För leverantörsfakturor kan du även göra klart konteringen i arbetsbilden för leverantörsfakturor, efter det att underlaget har lästs in och dokumentet har skapats.

För scannade kvitton kan du använda konteringsmallar för att underlätta återkommande konteringar. Inställningen för vilka konteringsmallar som ska användas görs i företagsinställningarna. När det gäller konteringsmallar för leverantörsfakturor, så kan dessa läggas in på leverantören. Där finns sedan tidigare en inställning i själva konteringsmallen för just hanteringen av e-fakturor.

Läs mer i avsnitten Läs in underlag och Inläsning underlag, listlägeeller titta på filmerna Läs in e-fakturor och Skicka underlag till Visma Administration 1000.

4 förbättringar för dig som vill bli mer digital

I den här versionen har vi gjort några förbättringar/förändringar som ska underlätta för dig i din resa att bli mer digital i ditt program. Vill du ha fler tips på hur du kan arbeta smart och bli mer digital i programmet hittar du det på vår hemsida - Mer digital i Visma Administration.

Ställ om och bli helt digital i din fakturering

Vill du slippa skriva ut, frankera och posta dina fakturor och istället låta Visma ta hand om detta? Visma kan också hjälpa dig att skicka fakturor som e-post eller e-fakturor till de kunder som önskar det. Inställningen för detta heter Skicka alla fakturor som e-dokument och du hittar den under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.

Inställningen innebär alltså att när du skriver ut en faktura skickas den elektroniskt från ditt program och Visma levererar den sedan vidare till kunden, enligt det utskriftsval du har angett på kunden i kundregistret. Snabbt, smart och smidigt!

Läs mer i avsnittet Skicka dokument som e-faktura, brev eller e-post .

 

Har du kunder som vill ta emot e-faktura?

Det blir vanligare och vanligare att företag vill ta emot e-faktura från sina leverantörer som ett led i att effektivisera och värna om vår miljö. När du skickar en e-faktura innebär det att fakturan skickas elektroniskt från ditt program direkt till din kunds ekonomiprogram - Visma tar alltså hand om hela leveransen av din faktura, vilket underlättar både för dig och din kund.

Med hjälp av det nya kommandot Sök mottagare e-faktura kan du på ett enkelt sätt se vilka kunder i ditt kundregister som vill ta emot e-faktura från dig. Sökningen visar en lista med kunder och du får själv avgöra vilka du vill skicka e-faktura till. Utskriftsvalet för kunderna ändras till E-faktura och nästa gång du skapar och skriver ut en faktura tar Visma hand om den och levererar den direkt till din kunds program.

Ny utskrift för dig som vill börja ta emot e-fakturor

När du har bestämt dig för att börja ta emot e-fakturor från dina leverantörer behöver du informera dem om detta. Till din hjälp kan du då använda utskriften Begäran om e-faktura.

Du kan antingen skriva ut den på papper och skicka den till din leverantörer eller spara den som en pdf och skicka den via e-post.

Utskriften ser olika ut beroende på om du endast har markerat Ta emot e-faktura eller om du också har markerat Ta emot pdf-/pappersfaktura som e-faktura i företagsinställningarna under Min sida/internettjänster - Digitala fakturor och dokument.

 

Enklare att ha uppdaterade och korrekta register

Med funktionen Hämta adress kan du på ett enkelt och smidigt sätt se till att du har korrekta adressuppgifter om dina leverantörer och kunder. Du hittar funktionen i kund- respektive leverantörsregistret till höger om fältet Orgnr på respektive kund/leverantör.

När du skapar en ny kund/leverantör kommer du direkt till adressöket och kan sedan enkelt föra över uppgifterna till ditt register. Ingen manuell registrering behövs och du får korrekta adressuppgifter på köpet!

Vill du av någon anledning avaktivera den här funktionen gör du det genom att avmarkera Adressök vid ny kund/leverantör under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning, fliken Inställningar respektive Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Inköp.

Nyheter för rot- och rutarbete

Från och med 1 januari 2021 ger ytterligare fyra tjänster rätt till rutavdrag. Skatteverket har i och med detta anpassat sitt format för ansökan om skattereduktion via fil.

De tjänster som rutavdraget utökas med är:

  • Tvätt vid tvättinrättning - vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

  • Möblering - möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår inte.

  • Transport till försäljning för återanvändning - transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt transport till och från magasinering.

  • Tillsyn - enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

De nya rutreglerna gäller för arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med den 1 januari 2021. Läs mer på skatteverket.se.

På grund av dessa förändringar har vi gjort följande anpassningar i programmet:

  • Kategorierna Möblering och Tillsyn är tillagda. Dessa kategorier går nu att välja under Typ av Rot/Rut på dokument och i artikelregistret.
  • Kategorierna Tvätt vid tvättinrättning och Transport till försäljning för återanvändning är inte tillagda, utan får tills vidare hanteras manuellt utanför programmet. Följ forumtråden Hantering av nya tjänster för rutavdrag för att hålla dig uppdaterad om hur du ska gå till väga.

Utöver ovanstående höjs även taket för rutavdraget till 75 000 kronor per person och år från dagens 50 000 kronor. Vid årsskiftet kan du manuellt uppdatera beloppet under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Försäljning. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.

Skattereduktion för installation av grön teknik

Från och med årsskiftet kan den som ska installera grön teknik få skattereduktion för både arbete och material. Detta innebär att den som köper installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon ska få ett avdrag direkt på sin faktura.

I Visma Administration 1000, version 2020.3, kommer det inte att finnas stöd för skattereduktion för installation av grön teknik, utan detta får tills vidare hanteras manuellt utanför programmet. Följ forumtråden Skattereduktion för grön teknik i Visma Administration för att hålla dig uppdaterad om hur du ska gå till väga.

Läs mer om installation av grön teknik på skatteverket.se.

Brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Under övergångsperioden har företag och privatpersoner haft möjlighet att förbereda sig på Storbritanniens utträde och från och med 1 januari 2021 kommer nya avtal och regler att gälla.

Har du kunder med landskod GB behöver du manuellt se till att fältet EU-kund med VAT-nr avmarkeras för dessa. Du hittar fältet i kundregistret på fliken Fler uppgifter och ändringen görs enklast genom en massuppdatering.

Läs mer i avsnittet Vad ska jag tänka på vid handel med Storbritannien efter Brexit?

Rättade och kända programfel

I avsnittet Rättade och kända programfel kan du se vilka programfel som har blivit åtgärdade till version 2020.31 och vilka som eventuellt kvarstår.

Supportforum

Ta del av hur 42 000 andra Visma-kunder arbetar smartast med sitt företagande.